Udvalg

Udvalg og Frivilligt arbejde

Vi prioriterer frivilligt arbejde højt i Mollerup Golf Club. Frivilligt arbejde bidrager til at skabe klubkultur og sørger for at vi har en dynamisk klub, hvor både medlemmer og medarbejdere trives.

Frivilligt arbejde skaber udover fællesskab og grundlag for bedre trivsel for medlemmer og medarbejdere. Mange opgaver kan lette dagligdagen og klubbens økonomi, ved frivilligt arbejde.

MGC’s vision er at være en klub for alle – unge som ældre, begyndere, øvede og elitespillere. MGC skal være en klub, hvor medlemmerne trives og er ambassadører for klubbens ansigt ud ad til. Klubben skal løbende udvikle sig på aktiviteter og klubbens faciliteter – dette skal ske i åben dialog med medlemmerne. MGC skal nyde respekt i lokalsamfundet, og i golfverdenen for sin kultur og ledelse.

De grundlæggende værdier i MGC er RESPEKT – FÆLLESSKAB – ANSVAR

MGC’s vision og værdier giver først god mening, hvis medlemmerne kan identificere sig med dem, og det ejerskab som frivillighed kan give er med til at understøtte dette.

Som frivillige i MGC er man en del af noget større, og alle kan bidrage. De forskellige udvalg har hver deres ansvarsområde, med rammer og retningslinjer, som er sat i samarbejde med klubbens ledelse.

I de efterfølgende sider kan organisationsstruktur og de enkelte gruppers funktioner og ansvarsområder ses.

Begynderudvalg

Begynderudvalget opgave er at hjælpe begynderne godt i gang med golfsporten – både socialt og i praksis.

Begynderudvalgets primære opgave er at give nye spillere en indlæring i de grundlæggende golfregler, etiketteregler & værdier,  der kendetegner spillet. 

At at skabe rammer og muligheder for at nye spillere kan gives frit spil på banen uden risiko eller større ulempe for andre spillere og banen.

Baneudvalg

Det er baneudvalgets vision at drive en 18 hullers bane, der spillemæssigt, naturmæssigt og vedligeholdelsesmæssigt er en attraktiv golfbane for klubbens medlemmer og dens gæster.

Turneringsudvalg

At deltage i turneringer er en væsentlig del af at spille golf. Turneringer i MGC retter sig mod de medlemmer i klubben, som sætter det sociale højt.
Samtidigt er det vigtigt, at det sportslige er i top, og det er målet at sammensætte et turneringsprogram, som er alsidigt og attraktivt. Udover konkurrence, skal turneringerne også give mulighed for at møde nye mennesker/spilpartnere.

Juniorudvalg

Juniorudvalget arbejder på, at udbrede golfsporten til unge mennesker og give dem en god golfuddannelse. Vi forsøger at klæde vore juniorer bedst muligt på til at have et godt liv med golfsporten

 Vores overordnede mål er at skabe et solidt fundament, som giver mulighed for, at vore juniorer kan udvikle sig.

Eliteudvalg

Eliteudvalget arbejder for at fremme elitegolf i MGC ved at støtte op og være med til at udvikle kommende talenter. Udvalget arrangerer træningssamlinger bl.a. ugentlige træninger og sørger for, at klubben har de rette hold tilmeldt til de rette turneringer. Vi støtter op og hjælper særligt talentfulde med at deltage i de rette ranglisteturneringer. Arrangerer vintertræning samt sociale arrangementer hen over året.

Erhvervs- og Sponsorudvalget

Det er erhvervs- og sponsorudvalgets mål at kunne tilbyde samarbejdspartnerne i MGC et udbytterigt samarbejde.

Vi bestræber os på, at løfte værdien for vores sponsorer, så man som sponsor føler, at man får et tilfredsstillende udbytte og derved har lyst til at fortsætte og/eller udvide sit sponsorat. Det er vigtigt for klubben og derved medlemmerne.

Amatør- & Ordensudvalg

Amatør- og ordensudvalgets opgave er at behandle klager over et medlems overtrædelse af klubbens vedtægter og bestemmelser. Amatør- og ordensudvalget skal udføre sine opgaver efter de principper, der er gældende i vedtægter for Dansk Golf Unions Amatør- og ordensudvalg. 

Amatør- og ordensudvalget kan pålægge et medlem en sanktion i form af henstilling, påtale, advarsel, karantæne eller eksklusion.

Ejendomsudvalg

Ejendomsudvalget varetager vedligehold og udvikling af MGCs ejendomme. Udvalget påser, at bygningerne fungerer – lige fra tag til vandhaner! Energioptimering er også en del af opgaverne.

Handicap- & regeludvalg

Udvalget har ansvar for, at medlemmerne bliver opdateret med nye regler i forbindelse med at disse revideres. Udvalget har ligeledes ansvar for, at formulere og løbende revidere lokale regler og midlertidige lokale regler for spil på Mollerup Golf Clubs bane.

Baneservice

Baneservice har til formål at sikre at spillet på banen flyder og sikre, at både medlemmer og gæster får en god og positiv oplevelse på banen.

Frivillige ad libitumudvalget

I en golfklub som vores, er der altid rigtige mange opgaver der skal løses. Her i udvalget styres alle ønsker, fejl og mangler, og de som gerne vil give en hånd med kan altid henvende sig her.

 

Terrassegruppen

Der er altid pænt i og omkring klubhuset, da gruppen sørger at blomster i krukker og at der er fejet i og omkring udearealerne.

Bunkerholdet

Gruppen er en stor hjælp for klubbens greenkeepere og hjælper med at vedligeholde banens bunker.

Fugleholdet

Fuglelivet er stort i og omkring banen, og gruppen her sørger for at fuglekasserne altid står parat til nye beboere.

Driving Range

Teamet opsamler bolde på driving range og sørger for at medlemmerne kan trække bolde i boldmaskinen.

Guide for frivillige

Rigtig mange i klubben vil gerne yde en frivillig indsats til gavn for sig selv og andre. Dette er vi naturligvis rigtig glade for. Er man på efterløn, dagpenge eller kontakthjælp er der nogle regler, som man skal være opmærksom på. I denne guide, kan du se mere om disse retningslinjer og regler.

Mollerup Golf Club

Banestatus

DER SPILLES SOMMERBANE.

Vigtigt om robotterne
Nu bliver alle fairways og semirough klippen af robotter. Robotterne er programmeret og styres via GPS-signaler.

De kører derfor IKKE ud på vejen, i søen eller bunkers selv om det kan se sådan ud.
Spillerne må derfor IKKE stoppe robotten, da klipning af arealerne vil blive forsinket. Genstart af robotterne kræver manuel og kyndig betjening.

 
Kørsel med buggy er tilladt. 

 

 

Driving Range

Boldautomaten er åben for boldtræk. 

Det er derfor IKKE tilladt selv at samle bolde på rangen. 

BEMÆRK: Bolde fra driving rang må IKKE fjernes og bruges andre steder. 

Risskov, DK
10:41 juni 2024
16°C
Wind: 19 Km/h
Pressure: 1013 mb
Visibility: 10 km
Sunrise: 04:30
Sunset: 22:10