Baneudvalg

Mollerup Golf Club ønsker at give medlemmer og gæster en god golfoplevelse. Mollerup Golf Clubs anlæg skal til enhver tid være udfordrende, spændende og være en oplevelse for medlemmer og gæster, både for spillere med højt handicap som for den øvede og elitespilleren. Banen skal til enhver tid være i så god stand som muligt. Ingen aktiviteter har højere prioritet end banens stand.

Ændringer i banens udformning kan alene ske med bestyrelsens godkendelse.

Banekomite (ad hoc udvalg)

Efter behov kan nedsættes en banekomité, som har det aktuelle ansvar f.eks. i forbindelse med turneringer. Banekomiteens opgave er at sikre banens rette anvendelse i forbindelse med en aktivitet. Baneudvalgsformanden er født formand for banekomiteen, som derudover består af chefgreenkeeper, golfmanager og den aktuelle turneringsleder.
Enhver af disse kan hvis det skønnes nødvendigt anmode Banekomiteen om at træde sammen. Banekomiteen kan evt. supplere sig
med andre relevante personer og midlertidige ad hoc udvalg, f.eks. i forhold til turneringer.

Baneudvalgets opgaver og kompetencer:
  • Det er baneudvalgets opgave i samarbejde med Chefgreenkeeperen at udarbejde en langsigtet målsætning for banen (masterplan) med tilhørende budgetter for banens pasning, kvalitetsforbedring og eventuelle ændringer.
  • Det er baneudvalgets ansvar at banens arkitektur og layout sikres så vidt det er muligt, og sikre nødvendig konsulentbistand fra DGU eller anden samarbejdspartner.
  • Baneudvalget kan bistå Chefgreenkeeperen i vedligeholdelse og anskaffelse af maskiner samt uddannelse af personale.
  • Baneudvalget bistår i det omfang det er praktisk muligt – Chefgreenkeeperen i forbindelse med baneanlæggets drift og vedligeholdelse, samt ved gennemførelse af eventuelle forandringer og udvidelser af baneanlægget samt de tilhørende træningsfaciliteter.
  • Baneudvalgets medlemmer kan fungere som projektledere og/eller tilse eksterne, der varetager ad-hoc opgaver.
  • Baneudvalget bistår Chefgreenkeeperen med at udstikke rammerne for det frivillige arbejde. Det frivillige arbejde tilrettelægges af chefgreenkeeperen i samarbejde med frivillig koordinator.
  • Baneudvalget koordinerer sammen med Trivselsudvalget en eller flere oprydningsdage. Den praktiske tilrettelæggelse forestås af Trivselsudvalget og Chefgreenkeeperen.
  • Baneudvalget bistår Regel-, etikette og handicapudvalget med fastsættelse af lokale regler.
  • Baneudvalget er medbestemmende for, om banen evt. skal lukkes i en kort periode.
  • Baneudvalget har en særlig opgave i at kommunikere rettidigt om relevante tiltag og aktiviteter på banen. Baneudvalget har ligeledes en særlig forpligtelse til at involvere klubbens medlemmer mest muligt og hensigtsmæssigt i banens udvikling.
Formand

Christian Vogensen

Chefgreenkeeper

Ulrik Sørensen

Bestyrelsesmedlem

Erwin Berngruber

Greenkeeper

Jesper Lund

Anette

Anette Buun Syvertsen

Mollerup Golf Club

Banestatus

DER SPILLES SOMMERBANE.

Vigtigt om robotterne
Nu bliver alle fairways og semirough klippen af robotter. Robotterne er programmeret og styres via GPS-signaler.

De kører derfor IKKE ud på vejen, i søen eller bunkers selv om det kan se sådan ud.
Spillerne må derfor IKKE stoppe robotten, da klipning af arealerne vil blive forsinket. Genstart af robotterne kræver manuel og kyndig betjening.

 
Kørsel med buggy er tilladt. 

 

 

Driving Range

Boldautomaten er åben for boldtræk. 

Det er derfor IKKE tilladt selv at samle bolde på rangen. 

BEMÆRK: Bolde fra driving rang må IKKE fjernes og bruges andre steder. 

Risskov, DK
09:48 juni 2024
16°C
Wind: 19 Km/h
Pressure: 1013 mb
Visibility: 10 km
Sunrise: 04:30
Sunset: 22:10