Organisation

Hvem er vi?

Lær klubbens værdier og mål at kende

Klubbens formål

Klubbens formål er at forestå driften af klubbens baneanlæg og klubhus mv., samt at udbrede og fremme kendskabet til – og færdigheden i golfsporten.

Klubben kan drive erhvervsvirksomhed, der har tilknytning til golfsporten, samt drive restaurant med hjemsted i klubhuset.

Mollerup Golf Clubs Drivingrange
Udsigt over golfbanen

Målsætning

Med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale samvær er det målsætningen at skabe de bedst mulige forhold for medlemmernes udøvelse af golfsporten, herunder:

• Fremme medlemmernes lyst til at lære og dygtiggøre sig i golfspillet

• Skabe de bedst mulige rammer for et godt klubliv

• Fremme medlemmernes lyst og evne til at engagere sig og tage medansvar i klubben

• Etablere og drive golfbane med tilhørende klubfaciliteter

• Sikre et optimalt samarbejde mellem foreningsdelen og forretningsdelen i klubben

Grundlæggende værdier

Mollerup Golf Clubs hovedinteresse er at udbrede og fremme kendskabet til golfspillet og de dertil hørende aktiviteter. Aktiviteterne skal afstemmes, så foreningstanken og forretningstanken passer sammen.

Driften af Mollerup Golf Club bør og skal nødvendigvis basere sig på en kombination af foreningsaktivitet og de heraf afledte forretningsbaserede aktiviteter, da forretningsbaserede indtægter er en forudsætning for at kunne finansiere driften af Mollerup Golf Club.

Mollerup Golf Club er først og fremmest en forening, hvilket betyder, at medlemmernes interesser, adgang til banen og klubbens sociale liv skal prioriteres højt i forhold til forretningsdelen.

Ansvarlig naturforvaltning

Mollerup Golf Club forvalter et stort naturområde. Denne forvaltning skal i samarbejde med Århus kommune ske på en måde, som belaster naturen mindst muligt, og som overholder gældende regler og bestemmelser omkring drift af golfbaner, samt forskrifter og påbud fra tilsynsmyndigheder på banen.

Forpligtende fællesskab

Mollerup Golf Club bygger på et forpligtende fællesskab mellem medlemmer, juniores forældre og ansatte.

Det betyder, at klubben forventer en aktiv deltagelse fra medlemmerne i klubbens aktiviteter, sociale liv og opgaver, som naturligt skal løses i forbindelse med klubbens foreningsaktiviteter. De ansatte skal sikre, at rammerne for foreningsaktiviteten er på plads, men det er medlemmerne selv, som skal udfylde og udvikle rammerne.

Gensidig respekt, tolerance og god omgangstone

Mollerup Golf Club skal være et rart sted at være for alle medlemmer og gæster uanset alder, køn og forudsætninger. Derfor vægtes den gensidige respekt, tolerance og gode omgangstone mellem medlemmerne højt.

Kvalitet

Mollerup Golf Club ønsker at være kendt for en uformel omgangstone, kvalitet i den måde, som vi arbejder på, og måden, hvorpå vi servicerer medlemmer og gæster. Kvalitet skal komme til udtryk i arbejdet både internt i klubben og eksternt i forhold til klubbens sponsorer, Erhvervsklub og andre samarbejdspartnere – herunder også andre golfklubber.

Klubhus og bygninger

Mollerup Golf Club vil have faciliteter, der modsvarer medlemmernes ønsker og på niveau med andre klubber, både hvad klubhus, omklædningsfaciliteter, restaurant og træningsfaciliteter angår. Mødelokaler til interne og eksterne møder kan indrettes i bygningerne.

Idræt på højeste niveau

Mollerup Golf Club vil give mulighed for at dyrke golfspillet på det højest mulige niveau for alle medlemmer. Dette betyder, at klubben vil støtte elitearbejdet med træning, tilskud til transport, tøj og lignende, og klubben kan i særlige tilfælde give tilskud til nogle spillere for at repræsentere Mollerup Golf Club.

Attraktiv og rummelig arbejdsplads for ansatte og frivillige

Mollerup Golf Club arbejder aktivt for at være en attraktiv og rummelig arbejdsplads for ansatte og frivillige. Det betyder, at der er fokus på trivsel og udvikling for både ansatte og frivillige, og at klubben aktivt arbejder for at sikre optimale arbejdsbetingelser. Ligeledes prioriteres det højt, at ansvar og selvstændig beslutningskompetence følges ad.

Bestyrelsens organisering

Bestyrelsen består af 5-8 personer, der vælges på generalforsamlingen i henhold til klubbens vedtægter. Bestyrelsen har ansvaret for ledelsen af klubben og træffer beslutninger i klubbens anliggender.

Bestyrelsen udarbejder klubbens Forretningsplan, værdigrundlag samt budget, herunder målsætninger og delbudgetter for klubbens udvalg og forretningsområder.

Bestyrelsens medlemmer har typisk ansvar for et eller flere udvalg og kan være medlem i andre udvalg.

Bestyrelsen fastsætter regler for ophold og adfærd på arealer underlagt Golfklubben og har ansvaret for, at disse efterleves. Medlemmer, der overtræder klubbens retningslinjer for god opførsel og golfetikette, kan af bestyrelsen idømmes karantæne og ved gentagne tilfælde ekskluderes af klubben.

Bestyrelsen udarbejder Forretningsorden for Mollerup Golf Clubs bestyrelse.

Mollerup Golf Club

Banestatus

DER ÅBNES TIL SOMMERBANE.

Fra torsdag den 18. april kl. 8:00 spilles der til sommerbane, med undtagelse af hul 14, 15 og 16. 

Vigtigt om robotterne
Nu bliver alle fairways og semirough klippen af robotter. Robotterne er programmeret og styres via GPS-signaler.

De kører derfor IKKE ud på vejen, i søen eller bunkers selv om det kan se sådan ud.
Spillerne må derfor IKKE stoppe robotten, da klipning af arealerne vil blive forsinket. Genstart af robotterne kræver manuel og kyndig betjening.

 
Kørsel med buggy er tilladt. 

– vær meget opmærksom på våde områder og kør med stor forsigtighed.

 
Driving Range

Boldautomaten er åben for boldtræk. 

Det er derfor IKKE tilladt selv at samle bolde på rangen. 

BEMÆRK: Bolde fra driving rang må IKKE fjernes og bruges andre steder. 

Risskov, DK
11:53 april 2024
5°C
Wind: 28 Km/h
Pressure: 1001 mb
Visibility: 0.39 km
Sunrise: 06:01
Sunset: 20:33