Aktivitetskalender & Turneringer

Aktivitetskalender & Turneringer

Se aktiviteter og turneringer i klubben

Aktivitetskalender 2024

Se årets turneringskalender her

Putting
Mollerup Golf Club - Onsdagsmatch
Foto: Axel Schütt

Turneringsbetingelser

Såfremt ikke andet fremgår af invitationen til en turnering, er følgende generelle turneringsbetingelser gældende:

Klubbens turneringer er åbne primært for spillere med Mollerup Golf Club som hjemmeklub. Hvis ikke andet fremgår af turneringsopslaget er Mollerup Golf Clubs turneringer endvidere åbne for medlemmer af andre klubber – såfremt turneringen ikke er overtegnet. Deltagere fra andre klubber skal udover turneringsgebyr betale green-fee, medmindre andet er aftalt.

Der spilles efter seneste udgave af Royal & Ancient Golfregler og Mollerup Golf Clubs lokale- og midlertidige lokale regler.

Turneringen er planlagt ud fra de af DGU afstukne retningslinjer jf. ”håndbog for turneringsplanlægning” (seneste udgave).

Afvikling af klubmesterskaber sker efter separate turneringsbetingelser.

Tilmeldingsliste

Der åbnes for tilmelding pr. d.d.

Tilmeldingsfrist

Tilmeldingsfristen udløber kl. 16.00, 72 timer før turneringen.

Startliste

Startliste offentliggøres senest dagen før turneringen.

Deltagerantal

På turneringsopslaget og i turneringsprogrammet meddeles det maksimale deltagerantal for den enkelte turnering. Såfremt der har tilmeldt sig færre end 36 spillere forbeholder turneringsledelsen sig ret til af aflyse. Ved evt. overtegning til en turnering udgår de senest tilmeldte.

Juniorer

Juniorer kan deltage i alle turneringer med mindre andet fremgår af turneringens proportioner.

Rækkeinddeling

Rækkeinddeling, dog vil det fremgå af turneringen, at der spilles i lige store rækker, så hcp. kan ændre sig fra nedenstående:

A række: hcp.: ≤ 12,4
B række: hcp.: 12,5 – 20,4
C række: hcp.: 20,5 – 36
D/E række: hcp.: 37 – 54

Eftertilmelding
 • Turneringsledelsen afgør om eftertilmeldinger inden 1. start kan indplaceres på startlisten i tilfælde af afbud.
 • Eftertilmeldinger i løbende hulspil og i klubmesterskaber accepteres ikke.
Afbud

Ved afbud, efter startlistens offentliggørelse eller udeblivelse uden afbud, skal turneringsgebyret fortsat betales.

Karantæne
 • Afbud uden rimelig begrundelse udløser 1 spilledags karantæne.
 • Udeblivelse fra en turnering – uden afbud, udløser 2 spilledages karantæne.
 • ”No Return” – uden fyldestgørende grund – anses som usportslig optræden og udløser ligeledes 2 spilledages karantæne.
 • Gentagne overtrædelser af ovenstående kan medføre yderligere karantæne/ udelukkelse.
Turneringsgebyr
 • Turneringsgebyret er ens for alle spillere.
 • Gebyret skal være betalt inden start for at spilleren kan få lov at starte.
Scorekort
 • Scorekort udleveres fra ½ time før første start og skal være afhentet senest 15 min. før egen starttid. Overtrædelse medfører diskvalifikation jf. regel 6-3.
Spilleren
 • Spilleren bør møde på teestedet min. 5 minutter før sit starttidspunkt.
 • For sen ankomst til start medfører i almindelighed diskvalifikation i henhold til regel 6-3. Hvis spilleren er på teestedet, klar til at slå inden for 5 minutter efter sin starttid, modificeres diskvalifikationsstraffen til 2 straffeslag i slagspil og tab af første hul i hulspil – jf. noten til Regel 6-3.
 • Det skal klart fremgå at turneringsbetingelserne om modifikationen er gældende for den aktuelle turnering.
Mobiltelefon

Hvis spilleren under spil af en turnering bevidst gentagne gange generer andre med mobilsnak (eller snak i det hele taget) eller hvis mobilen ringer adskillige gange, uden at spilleren gør noget for at stoppe det; er det overtrædelse af reglerne om Etikette jf. regel 33-7. Ringer telefonen en enkelt gang eller to er det ikke brud på reglerne.

Afstandsmålere

En spiller må skaffe sig oplysning om afstand ved at benytte en afstandsmåler. Hvis en spiller, under en fastsat runde, bruger en afstandsmåler til at angive eller måle andre forhold, der kan påvirke hans spil (f.eks. højdeforskel, vindhastighed, m.v.) er dette et brud på Regel 14-3.

Afgørelse ved lige resultater

Medmindre andet er anført i turneringsbetingelserne afgøres:

 • Slagspil (incl. stableford og gunstart): Vinderen er spilleren med laveste score på de, af banens sidste 36 – 18 – 9 – 6 – 3 – 1 huller. Hvis resultatet fortsat er lige så foretages lodtrækning.
 • Hulspil: Sudden death play off fra hul 1 og videre (der er tale om en forlængelse af den halverede runde i den forstand, at f.eks. honnør og spilleorden i foursome fortsætter uændret, men runden er ny i den forstand, at der gives slag igen på samme måde som i den halverede runde).
Præmier

Der er normalt præmieoverrækkelse efter turneringens afslutning. Hvis en spiller ikke er til stede ved præmieoverrækkelsen, fortabes retten til præmien, og den bruges til klappepræmie på dagen.

Klubturneringer

Mollerup Golf Club

Banestatus

DER SPILLES SOMMERBANE.

Vigtigt om robotterne
Nu bliver alle fairways og semirough klippen af robotter. Robotterne er programmeret og styres via GPS-signaler.

De kører derfor IKKE ud på vejen, i søen eller bunkers selv om det kan se sådan ud.
Spillerne må derfor IKKE stoppe robotten, da klipning af arealerne vil blive forsinket. Genstart af robotterne kræver manuel og kyndig betjening.

 
Kørsel med buggy er tilladt. 

 

 

Driving Range

Boldautomaten er åben for boldtræk. 

Det er derfor IKKE tilladt selv at samle bolde på rangen. 

BEMÆRK: Bolde fra driving rang må IKKE fjernes og bruges andre steder. 

Risskov, DK
10:46 juni 2024
16°C
Wind: 19 Km/h
Pressure: 1013 mb
Visibility: 10 km
Sunrise: 04:30
Sunset: 22:10