Eliten

Velkommen til elitegolf i Mollerup Golf Club

I Mollerup Golf Club forstår vi, at elitegolfspillere altid er på udkig efter måder at forbedre deres spil på og tage det til det næste niveau. Derfor tilbyder vi en træning, der ikke kun fokuserer på personlig udvikling, men også på at opbygge en følelse af fællesskab og kammeratskab blandt spillerne, i trupperne. Vores klub giver adgang til gode træningsfaciliteter, såsom indendørs Trackman simulatorer til om vinteren og erfarne instruktører, der vil arbejde sammen med dig for at udvikle en personlig træningsplan, der passer til dine specifikke mål og behov. Du får også mulighed for at komme i kontakt med andre ligesindede golfspillere, både på og uden for banen, og deltage i sociale arrangementer og turneringer i løbet af året. Vi mener, at golf ikke kun er en sport, men en livsstil, og vores klub er dedikeret til at hjælpe elitegolfspillere med at nå deres fulde potentiale, i samarbejde med spilleren selv, og samtidig fremme et indbydende og inkluderende miljø. Så hvis du leder efter et sted at finpudse dine færdigheder, få nye venner og have det sjovt, skal du ikke lede længere end vores klub.

 

Vi har følgende hold i klubben:

Herre:  3. Division, 4. Division og 5. Division

Damer: 1. Division

Senior: 3. division

Veteran: 3. division

Super Veteran: Kvalifikationsrækken

Klubhuset

Elitepolitik

Gennem et målrettet junior- og elitearbejde ønsker klubben at udvikle egne elitespillere, der kan konkurrere på højt niveau, såvel individuelt som holdmæssigt. Dette søges opnået ved, at klubben arrangerer ugentlig træning, inklusive vintertræning, træningssamlinger og sociale arrangementer. Klubben har en højt kvalificeret Pro og tilstræber, at elitespillere deltager i de rette turneringer.

Målet er, at klubben både på dame- og herresiden er repræsenteret på højeste niveau i DGU’s Danmarksturnering og individuelle turneringer.

Eliteudvalget arbejder for at fremme elitegolf i Mollerup Golf Club og varetager klubbens elitesportslige aktiviteter, hvor alle med lyst, gå på mod og vilje kan dygtiggøre sig inden for golfmæssige og personlige målsætninger.

Eliteudvalget ønsker, at klubbens junior- og elitespillere, udover at være dygtige golfspillere, også er ”hele mennesker”, der kan fungere socialt i og uden for klubben. Særligt ønsker vi med afsæt i golfsporten, at vores junior- & elitespillere tilegner sig og udvikler kompetencer, som kan anvendes såvel inden for som uden for golfbanen. Vi stræber imod, at give klubbens spillere de bedste forudsætninger for at fungere i alle lag, såvel skole, uddannelse, job mv. Junior- og elitespillerne er klubbens naturlige fødekæde, og bl.a. dem, der skal videreføre klubben og klubbens kultur… derfor skal vi gradvist ”uddanne” dem til denne opgave.

Eliteudvalget ønsker ved individuelle og holdmæssige resultater at kunne synliggøre klubben og derigennem tiltrække samarbejdspartnere / sponsorer, der vil medvirke til at understøtte og videreudvikle vores eliteafdeling og klubben.

Krav til elitespiller

Spillerkontrakt: Før sæsonen starter præsenteres en spillerkontrakt med krav og forventninger til dig. Denne skal underskrives for at kunne blive en del af elitetruppen. 

Træning: Det forventes, at elitespilleren deltager i den træning, eliteudvalg og Pro udarbejder dels som sæsonplan dels som individuel træning. Det er dit ansvar som spiller at være med til at skabe værdi til træning. 

Sportsligt: Det forventes, at elitespilleren repræsenterer klubben på værdig vis såvel på som uden for banen. Det forventes, at elitespilleren yder sit bedste både til træning og i turnering. Derudover er det et krav, at du kan deltage i Danmarksturneringsweekenderne, hvis du bliver udtaget. Gyldige afbud (f.eks. skade, særlige arrangementer) skal sendes til Eliteudvalget

Møder: Det forventes, at elitespilleren deltager i de møder og samlinger, som eliteudvalget, koordinatorer, kaptajner eller klubbens Pro indkalder til.

Deltagelse i klubmesterskabet: Elitespillerne skal deltage i klubmesterskabet. Eliteudvalget kan under særlige omstændigheder dispensere derfor (f.eks. skader)

Klubturneringer: Det forventes, at du deltager i én årlig klubturnering, og særligt i Elitens turnering. 

Business: Det forventes, at elitespillerne efter aftale med eliteudvalget, i begrænset omfang stiller sig til rådighed til Company Days, events arrangeret for klubbens sponsorer eller af Business klubben.

Frivilligt arbejde: Elitespillerne skal deltage i minimum et af følgende frivillige arrangementer: Stor oprydningsdag eller Golfens Dag. Eliteudvalget melder datoer ud for arrangementerne. Spiller i træningsudvalget er undtaget for dette krav. 

Elitespilleren tilbydes følgende træning

Træning: Alle elitespillere forventes som udgangspunkt at træne i klubben efter den træningsplan, eliteudvalget og klubbens Pro har udarbejdet. Formålet er at optimere træningen og bl.a. give Pro’en mulighed for at kende dagsformen af hensyn til udtagelse af hold, men også for synlighed over for øvrige medlemmer. Bopæl kan medføre, at træning efter aftale med eliteudvalget, kan foregå delvist uden for klubben. Individuel træning uden for klubben er for egen regning. Divisionsspillerne kan frit booke individuel træning hos klubbens Pro. Senior og veteraner får klippekort med 10 klip til individuel træning hos klubbens Pro. 

Træningslejr: Alle elitespillere kan deltage, men det er frivilligt. Der fastsættes en egenbetaling for spillere på alle divisionsholdene. Senior og veteran spillere betaler selv. Betingelserne offentliggøres tidligst muligt på året.

Vintertræning: Vintertræning tilbydes elitespillerne på divisionsholdene, men alle der deltager betaler halvdelen selv.

Deltagelse i Danmarksturneringen for hold

Eliteudvalgets mål for dækning af omkostninger ved deltagelse i Danmarksturneringen for hold er under forudsætning af, at der er den tilstrækkelige økonomi, følgende:

Holdgebyr til DGU betales af klubben for alle hold.

Transport dækkes som udgangspunkt ikke. Der kan laves særaftaler med spillere, som bor langt væk. Dette skal aftales med Eliteudvalget på forhånd.

Morgenmad betales kun til hold som spiller 36 huller.

Frokost eksklusiv drikkevarer betales for alle hold (med undtagelse af seniorholdene). Eliteudvalget fastsætter en øvre beløbsgrænse for bespisningen.

Baneforplejning: Det aftales fra år til år om der er baneforplejning. Omfang fastsættes af eliteudvalget og gives til alle hold.

Bolde: Dette gives kun, hvis der er boldsponsor. Alle divisionsholdene får stillet et antal bolde til rådighed pr. turnering og kun disse må benyttes (sponsorbolde). Der stilles ikke bolde til rådighed for senior- og veteranholdene. Alle hold er velkommen til at finde bold sponsor til deres hold, men dette skal koordineres med sponsorudvalget (manager).

Beklædning: Under forudsætning af, at den fornødne økonomi kan tilvejebringes, tildeles spillerne et sæt benklæder, en jakke eller windbreaker og en polo med korte ærmer. Eliteudvalget fastsætter en egenbetaling. Der vil ikke købes ny beklædning hvert år, men nye spillere får mulighed for at købe nuværende tøjpakke. 

Deltagelse i individuelle turneringer

Sæsonplan: Det er spillerens ansvar at indsende sæsonplan til koordinator for individuelle turneringer med oversigt over turneringer, de ønsker at spille. 

Stipendie: Eliteudvalget kan beslutte at støtte med et stipendie eller tilbyde anden form for støtte til enkelte top elitespillere. Dette forudsætter, at der udarbejdes en spillerkontrakt med spilleren, som skal godkendes af bestyrelsen (FU).

Sponsorkontrakter: Den enkelte elitespiller kan selv tegne sponsorkontrakter, som eliteudvalget skal godkende. Såfremt det sker i relation til eller konflikter med en af klubbens sponsorer, skal bestyrelsen (FU) godkende dette.

Målsætninger 2023

I 2023 har Eliten forskellige målsætninger. Målsætningerne omhandler alt fra det sportslige til elitens synlighed i klubben.

Sportsligt:

 1. Øge den enkelte spillers niveau.
 2. For herreholdene er målsætningen, at 1. og 2. holdet rykker op og 3. holdet bliver i puljen
 3. For dameholdene er målsætningen, at de bliver i puljen.

Indadtil i truppen

 1. Vi skal løfte i flok – ansvaret skal deles
 2. Styrke fællesskabet

Udadtil i klubben

 1. Mere synlig i klubregi
 2. Få et bedre kendskab blandt klubbens medlemmer og i bestyrelsen

Eliteudvalget

Eliteudvalget mødes den første onsdag i hver måned (med undtagelse af juli) Du kan altid kontakte eliteudvalget på elitemolle@outlook.dk eller ved at tage fat i et medlem i udvalget, hvis du har ros/ris eller emner, du ønsker drøftet. 

Eliteudvalget består af:

 • Ulla Køpfli (formand)
 • Christian Vogensen
 • Thomas Egholm Mouritsen
 • Chris Gam Andersen
 •  Mathilde Risom Mathiassen
 • Louise Foxdal Schmidt
 • Torben Søby
 • Mads Malmmose Sørensen (Pro)
 • Emil Guldbrandt Pedersen (Pro)
Målsætninger 2023

I 2023 har Eliten forskellige målsætninger. Målsætningerne omhandler alt fra det sportslige til elitens synlighed i klubben.

Sportsligt:

 1. Øge den enkelte spillers niveau.
 2. For herreholdene er målsætningen, at 1. og 2. holdet rykker op og 3. holdet bliver i puljen
 3. For dameholdene er målsætningen, at de bliver i puljen.

Indadtil i truppen

 1. Vi skal løfte i flok – ansvaret skal deles
 2. Styrke fællesskabet

Udadtil i klubben

 1. Mere synlig i klubregi
 2. Få et bedre kendskab blandt klubbens medlemmer og i bestyrelsen
Eliteudvalgets opgaver

Eliteudvalget indstiller hvert år til bestyrelsens godkendelse, hvilke nye hold der skal tilmeldes Danmarksturneringen (DT), DGU eller hvilke hold der skal trækkes, så tilmeldingsfristen kan overholdes. Allerede godkendte hold fortsætter i den division, de har spillet sig til.

Eliteudvalget udpeger hvert år i god tid inden sæsonstart en koordinator for de, der ønsker at spille individuelle turneringer. Spillerne indsender ønskeliste med, hvilke individuelle nationale turneringer den enkelte ønsker at deltage i i løbet af året. Eliteudvalget beslutter på denne baggrund, hvilke turneringer der kan støttes og med hvad. Der udfærdiges en gensidig kontrakt (spillerkontrakt), når der bevilges individuel støtte.

Eliteudvalget udpeger efter samråd med trænerne i god tid inden sæsonstart en holdkaptajn for hvert hold.

Eliteudvalget fastlægger i samarbejde med Pro’en træningstider for året.

Eliteudvalget udarbejder og reviderer hvert år de opgaver, koordinatorer, holdkaptajner og turneringsleder(e) forventes at løse.

Eliteudvalget sikrer at sæsonens erfaringer hos Pro’en, Koordinatorer, Holdkaptajner, Turneringsleder(e) og spillere evalueres og benyttes som udgangspunkt for forbedringer og planlægning af den kommende sæson. 

Eliteudvalget nedsætter et træningsudvalg, der tilrettelægger træningen og dens indhold i samarbejde med klubbens Pro.

Eliteudvalget fastsætter sammen med klubbens Pro kriterier for udtalelse til Danmarksturneringen. 

Klubbens Pro udtager de enkelte hold med sparring fra holdkaptajnerne. Det er Pro’en, der har det side ord om, hvem der deltager på de enkelte hold.

Ugentlig turnering: Eliteudvalget afholder ugentlig fra maj-september ugentlig turnering søndag og mandag. 

Særarrangementer: Elite- og juniorudvalget kan iværksætte særarrangementer med det formål at skaffe ekstra midler til elite- og juniorarbejdet i klubben. Arrangementet skal være aftalt med bestyrelsen (FU).

Ansvarsområder

Medlemmerne af udvalget har forskellige ansvarsområder:

 • Træning: Chris, Christian, Mads, Emil og træningsudvalget
 • Projekter: Louise og Thomas
 • Sociale medier: Mathilde
 • Ugentlig turnering: Christian og Chris
 • Budget: Ulla
 • Senior: Torben
 • Social: Maria Køpfli og Simon Hauge (ikke del af udvalget)

Spillertrupper & turneringsresultater

Damer
 • Frederikke Söllmann
 • Jeanette Petersen
 • Louise Jakobsen
 • Maria Louise Køpfli
 • Mathilde Risom Mathiasen
 • Julie Werner Bøge

Kampresultater og stillinger

1. Division

Herrer
 • Sebastin Czyz Bendsen
 • Brian Hansen
 • Simon Hauge
 • Jonas Østergaard Bæk
 • Jakob Sejr
 • Mads Klinge
 • Malte Nilsson
 • Patrick Czyz
 • Simon Troelsgaard Dørflinger
 • Thomas Egholm Mouritzen
 • Thomas Rønnow Warming
 • Jonas Rovsing Andersen
 • Christian Hansen
 • Mathias Hvid
 • Nikolaj Brix Laursen
 • Chris Gam Andersen
 • Frederik Møller Slot
 • Oskar Storgaard
 • Jacob Siebert
 • Peter Madsen
 • Marc Callesen
 • Christopher Christensen
 • Peter Isak Larsen
 • René Lodsgaard
 • Emil Gade
 • Malthe August Jensen
 • Alexander Loft
 • Frederik Drimer

Kampresultater og stillinger

3. Division
4. Division
5. Division

Seniorer
 • Anders Leth
 • Andre Køpfli
 • Bjarne D. Nielsen
 • Henrik S. Jensen
 • Henrik Vinther
 • Peter Jensen
 • Peter Aagaard
 • Gitte Jakobsen
 • Gitte Mossing

Kampresultater og stillinger

3. Division

Veteraner
 • Gerda Lambert
 • Pia Søby
 • Lone Borup
 • Helmut Weibel
 • Niels V. Jensen
 • Jørgen B. Holm
 • Hans Trautner
 • Jørgen Mariager

Kampresultater og stillinger

3. Division

Superveteraner
 • Ulla Thomsen
 • Karin Greve Nielsen
 • Winnie Rasmussen
 • Merete Rendbeck
 • Ulrich Madsen
 • Jørn Lauridsen
 • John Hansen
 • Jesper Abel
 • Peter Thomsen
 • Edmund Tepper
 • Mogens Neergaard Jessen
 • Niels Jørgen Pihlkjær

Kampresultater og stillinger

Kvalifikationsrækken

Referater

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Mollerup Golf Club

Banestatus

DER ÅBNES TIL SOMMERBANE.

Fra torsdag den 18. april kl. 8:00 spilles der til sommerbane, med undtagelse af hul 14, 15 og 16. 

Vigtigt om robotterne
Nu bliver alle fairways og semirough klippen af robotter. Robotterne er programmeret og styres via GPS-signaler.

De kører derfor IKKE ud på vejen, i søen eller bunkers selv om det kan se sådan ud.
Spillerne må derfor IKKE stoppe robotten, da klipning af arealerne vil blive forsinket. Genstart af robotterne kræver manuel og kyndig betjening.

 
Kørsel med buggy er tilladt. 

– vær meget opmærksom på våde områder og kør med stor forsigtighed.

 
Driving Range

Boldautomaten er åben for boldtræk. 

Det er derfor IKKE tilladt selv at samle bolde på rangen. 

BEMÆRK: Bolde fra driving rang må IKKE fjernes og bruges andre steder. 

Risskov, DK
12:40 april 2024
5°C
Wind: 28 Km/h
Pressure: 1002 mb
Visibility: 0 km
Sunrise: 06:01
Sunset: 20:33