Mer’Golf

Mer'Golf

Fritspilsaftale mellem udvalgte danske golfklubber

Hvad er Mer'Golf?

Mer’Golf er en fritspilsaftale mellem følgende golfklubber:

• Ebeltoft Golf Club
• Mollerup Golfklub
• Norddjurs Golfklub
• Søhøjlandet Golf

For et tillæg på 700 kr til dit fuldtidskontingent i din egen golfklub, kan du være med i Mer’Golf.

Som medlem af Mer’Golf kan du spille på de nævnte baner i perioden 1.4. – 31.10 (Sommersæson)
I perioden 1.11. – 31.3. (Vintersæson) kan du spille mod merbetaling på 100 kr pr. runde til den enkelte klub.

Mer’Golf medlemskabet skal købes i din hjemmeklub. Medlemskabet er personligt og kan ikke  lånes af eller til andre. Misbrug vil betyde øjeblikkelig eksklusion efter karensreglerne – for begge parter.

Du kan tilmelde dig Mer’Golf i Golfbox under turneringer for 2024 med angivelse af dit DGU-nummer.

Medlemskabet er først gyldigt, når din betaling er registeret i sekretariatet.

Putting
Udsigt over Mollerup Golf Clubs golfbane
Tilmelding
  1. Log ind på Golfbox på computeren
  2. Vælg Klubturnering nederst til venstre i menuen
  3. Vælg januar måned
  4. Vælg Mer’Golf → Tilmeld online
Vilkår for ordningen

Kun fuldtidsmedlemmer i klubberne kan blive omfattet af ordningen.
Du spiller på de deltagende golfklubbers golfbaner som greenfeespiller med de rettigheder og pligter en greenfeespiller har.

Klubber i Klubberne og private grupper på flere end 12 personer, kan ikke afholde “turneringer” med deres Mer’Golf medlemskab/ingen betaling af greenfee, men skal betale en greenfee på kr. 100 pr. spiller pr. runde.

Du skal bestille din tid på GolfBox

Du skal bekræfte din tid på Golfbox/touchskærmen/Golfbox app inden du spiller – i klubber med GolfMore-automat skal bekræftelsen ske på denne.
Det er vigtigt at tiden både bestilles og bekræftes, da økonomisk fordeling mellem klubberne sker på grundlag af bekræftede tider. Husk derfor at slette din tid, hvis du alligevel ikke skal bruge den. Hvis GolfBox ikke tillader at du selv sletter din tid, skal du henvende dig direkte til kontoret i den pågældende klub.

Ikke bekræftede tider vil medføre en advarsel og ved gentagelsestilfælde eksklusion af Mer’Golf.

Der udleveres ikke noget bagmærke da alle Mer’Golf-medlemmer er registreret i hjemmeklubben via GolfBox.

Arrangementer

Som medlem af Mer’Golf har du mulighed for at deltage i klubbernes åbne turneringer. Der deltages på lige fod med den arrangerende klubs medlemmer.

Deltagelse i klubturneringer, -matcher, klub i klub turneringer/-matcher, kan kun finde sted efter den enkelte golfklubs retningslinjer herfor.

Karenstid

For at modvirke at et medlem, ud fra økonomiske overvejelser, skifter fra en golfklub til en anden golfklub med f.eks. et lavere kontingent, for derefter at fortsætte med at spille i medlemmets gamle hjemmeklub under fritspils-ordningen, indføres en karenstid på 24 måneder fra indmeldelsestidspunktet i den nye klub, før medlemmet kan blive tilmeldt fritspils-ordningen i den nye klub. Karenstiden kan dog bortfalde, hvis der på medlemmet samtidig sker en adresseændring til nærområdet for den nye klub, og medlemmet derved flytter betydeligt nærmere den nye klub.

Karenstiden gælder også for begyndermedlemmer, der efter begynderforløb i én af Mer’Golfklubberne flytter til en af de andre klubber uanset kontingentstørrelsen.

Den fraflyttende klub har afgørelsesretten.

Medlemmer, som ikke indenfor de seneste 24 måneder har tilkøbt fritspilsordningen og skifter klub, er ikke omfattet af karenstiden.

Eksisterende rabataftaler mellem klubberne

De eksisterende rabataftaler på greenfee mellem klubberne fortsætter uændret for de af klubbernes fuldtidsmedlemmer, som ikke vælger at tilkøbe et Mer’Golf medlemskab.

Mollerup Golf Club

Banestatus

DER ÅBNES TIL SOMMERBANE.

Fra torsdag den 18. april kl. 8:00 spilles der til sommerbane, med undtagelse af hul 14, 15 og 16. 

Vigtigt om robotterne
Nu bliver alle fairways og semirough klippen af robotter. Robotterne er programmeret og styres via GPS-signaler.

De kører derfor IKKE ud på vejen, i søen eller bunkers selv om det kan se sådan ud.
Spillerne må derfor IKKE stoppe robotten, da klipning af arealerne vil blive forsinket. Genstart af robotterne kræver manuel og kyndig betjening.

 
Kørsel med buggy er tilladt. 

– vær meget opmærksom på våde områder og kør med stor forsigtighed.

 
Driving Range

Boldautomaten er åben for boldtræk. 

Det er derfor IKKE tilladt selv at samle bolde på rangen. 

BEMÆRK: Bolde fra driving rang må IKKE fjernes og bruges andre steder. 

Risskov, DK
10:54 april 2024
5°C
Wind: 28 Km/h
Pressure: 1001 mb
Visibility: 0.712 km
Sunrise: 06:01
Sunset: 20:33