Lokalregler

Lokalregler

Gældende fra 1. januar 2019

Vi klipper med robotter på fairway og semirough!

IMG_20240314_091143

Golfreglerne i forhold til robotter

Robotten holder i opladeren

dette er en ikke flytbar forhindring og der er lempelse uden straf efter regel 16.1

Bolden rammer robotten og ender et andet sted end planlagt.

Her er der ingen lempelse og bolden spilles hvor den ligger efter regel 11.1

Bolden rammer robotten og bliver liggende på robotten og flyttes videre.

Her skal der droppes en ny bold uden straf, der hvor bolden ramte robotten efter regel 11.1

Bolden flyttes af robotten.

bolden genplaceres efter regel 9.6. Hvis det oprindelige leje er ændret (bold evt. trykket ned i græsset) – se regel 14.2 d

Banemarkeringer

Hvide markeringer

Out of Bounds

Røde markeringer

Strafområde

Røde pæle med grøn top

Miljøfølsomt område med adgangs- og spilleforbud

Blå pæle med sort eller grøn top

Areal under reparation med spilleforbud

Golfbanen hos Mollerup Golf Club

Markeringer kan være pæle, plader og/eller afstribninger

 1. Den banenære asfaltkant af Mollerupvej på 1., 9., 13. og 14. hul, den banenære asfaltkant af Gråmøllevej på 7. hul og hegnspælenes inderside mod banen i højre side af 11. og 12. hul definerer Out of Bounds.
  Den banenære kant af Egåen langs 1., 2., 3. og 16. hul, den banenære kant af kanalen langs 15. hul i højre side og bag 15. green definerer Out of Bounds.
 2. En bold, som passerer Mollerupvej, er Out of Bounds, selvom den ligger på en anden del af banen.
 3. Alle markeringspæle og -plader samt afstandsmarkeringer i fairway er ”ikke-flytbare forhindringer”. Regel 16.1.
 4. Alle veje og stier på banen er ”ikke-flytbare forhindringer”. Regel 16.1.
 5. Hvis det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at en spillers bold ramte en el-ledning eller tårne eller pæle, der understøtter el-ledningen, tæller slaget ikke (Standard Lokalregel E-11). Spilleren skal spille en bold uden straf fra det sted, hvor det forrige slag blev slået. (se Regel 14.6 om ”Udførelse af slag fra forrige sted“).
 6. Alternativ til spil fra forrige sted for bold mistet eller bold Out of Bounds:
  Når en bold er mistet eller Out of Bounds, må spilleren, med 2 strafslag efter Standard Lokalregel E-5, droppe en bold indtil to køllelængder inde på hullets fairway, ikke nærmere hullet, end hvor bolden krydsede Out of Bounds grænsen eller skønnes mistet. “Fairway” er græs i det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, inkl. hullets tee-områder. Lokalreglen gælder ikke, når bolden er i et strafområde, eller for den oprindelige bold, hvis spilleren har spillet en provisorisk bold fra forrige sted.

Straf for overtrædelse af lokalregel
Hulspil: Tab af hul
Slagspil: 2 strafslag

Golfbane og blå himmel

Ordensregler for tidsbestilling, øvelsesområder og baner

 • Alle tider bestilles i GolfBox og skal  bekræftes senest 10 min. før start.
 • Starttid: Spillerne skal være til stede i startområdet senest 5 min. før starttid
 • Banepersonale har fortrinsret, og personalets anvisninger skal følges.
 • Grupper med hurtigere spilletempo skal lukkes igennem.
 • Træningsbolde må ikke fjernes fra Driving Range. På baner og øvelsesområder skal egne bolde benyttes.
 • Det er ikke tilladt at trække golfvogne mellem green og greenbunker.

Overtrædelse af ordensreglerne kan medføre disciplinær straf

Afstandsmarkeringer i fairway til forkant af green:
Hvid: 200 m / Gul: 150 m / Rød: 100 m / Blå: 50 m

Mollerup Golf Club

Banestatus

DER ÅBNES TIL SOMMERBANE.

Fra torsdag den 18. april kl. 8:00 spilles der til sommerbane, med undtagelse af hul 14, 15 og 16. 

Vigtigt om robotterne
Nu bliver alle fairways og semirough klippen af robotter. Robotterne er programmeret og styres via GPS-signaler.

De kører derfor IKKE ud på vejen, i søen eller bunkers selv om det kan se sådan ud.
Spillerne må derfor IKKE stoppe robotten, da klipning af arealerne vil blive forsinket. Genstart af robotterne kræver manuel og kyndig betjening.

 
Kørsel med buggy er tilladt. 

– vær meget opmærksom på våde områder og kør med stor forsigtighed.

 
Driving Range

Boldautomaten er åben for boldtræk. 

Det er derfor IKKE tilladt selv at samle bolde på rangen. 

BEMÆRK: Bolde fra driving rang må IKKE fjernes og bruges andre steder. 

Risskov, DK
10:43 april 2024
5°C
Wind: 28 Km/h
Pressure: 1001 mb
Visibility: 0.712 km
Sunrise: 06:01
Sunset: 20:33