Varsling af Generalforsamling 2023

Med henvisning til vedtægternes § 8. stk. 2 varsles hermed, at Mollerup Golf Club afholder generalforsamling torsdag den 23. marts 2023 kl. 1900 i Mollerupsalen, Mollerup Golf Club, Mollerupvej 7, 8240 Risskov med følgende foreløbige dagsorden:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

  1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.

4. Orientering om budget for indeværende år.

5. Fastsættelse af kontingent og indskud for det kommende år.

6. Forslag fra bestyrelsen.

7. Indkomne forslag fra medlemmerne.

8. Valg af formand.

9. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

10. Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen.

11. Valg af 3 medlemmer til Amatør- og ordensudvalget.

12. Valg af 1 suppleant til Amatør- og ordensudvalget.

13. Valg af revisor og revisorsuppleant.

14. Eventuelt.

Opmærksomheden henledes på vedtægternes § 9 stk. 2: Forslag fra medlemmerne skal, for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling, være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen (Dvs. senest midnat 1. marts 2023).

Risskov den 20. januar 2023.

Mollerup Golf Club Bestyrelsen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Mollerup Golf Club

Banestatus

DER ÅBNES TIL SOMMERBANE.

Fra torsdag den 18. april kl. 8:00 spilles der til sommerbane, med undtagelse af hul 14, 15 og 16. 

Vigtigt om robotterne
Nu bliver alle fairways og semirough klippen af robotter. Robotterne er programmeret og styres via GPS-signaler.

De kører derfor IKKE ud på vejen, i søen eller bunkers selv om det kan se sådan ud.
Spillerne må derfor IKKE stoppe robotten, da klipning af arealerne vil blive forsinket. Genstart af robotterne kræver manuel og kyndig betjening.

 
Kørsel med buggy er tilladt. 

– vær meget opmærksom på våde områder og kør med stor forsigtighed.

 
Driving Range

Boldautomaten er åben for boldtræk. 

Det er derfor IKKE tilladt selv at samle bolde på rangen. 

BEMÆRK: Bolde fra driving rang må IKKE fjernes og bruges andre steder. 

Risskov, DK
12:46 april 2024
5°C
Wind: 28 Km/h
Pressure: 1002 mb
Visibility: 0 km
Sunrise: 06:01
Sunset: 20:33