Varsling af Generalforsamling 2023

Med henvisning til vedtægternes § 8. stk. 2 varsles hermed, at Mollerup Golf Club afholder generalforsamling torsdag den 23. marts 2023 kl. 1900 i Mollerupsalen, Mollerup Golf Club, Mollerupvej 7, 8240 Risskov med følgende foreløbige dagsorden:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

  1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.

4. Orientering om budget for indeværende år.

5. Fastsættelse af kontingent og indskud for det kommende år.

6. Forslag fra bestyrelsen.

7. Indkomne forslag fra medlemmerne.

8. Valg af formand.

9. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

10. Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen.

11. Valg af 3 medlemmer til Amatør- og ordensudvalget.

12. Valg af 1 suppleant til Amatør- og ordensudvalget.

13. Valg af revisor og revisorsuppleant.

14. Eventuelt.

Opmærksomheden henledes på vedtægternes § 9 stk. 2: Forslag fra medlemmerne skal, for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling, være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen (Dvs. senest midnat 1. marts 2023).

Risskov den 20. januar 2023.

Mollerup Golf Club Bestyrelsen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Banestatus

Vinterbanen er åben

Der spilles vinterbane – hul 1, 2, 3 og 4 er lukket, samt hul 14, 15 og 16.

Start din runde på hul 5.

Buggy kørsel efter vinterkøreplan

Buggykørsel må kun ske på den anviste vinterrute.

Hent oversigtskort her

Risskov, DK
03:34 marts 2023
8°C
Wind: 22 Km/h
Pressure: 993 mb
Visibility: 10 km
Sunrise: 06:09
Sunset: 18:41