Regionsgolf – retningslinjer i Mollerup Golf Club

Turneringsudvalget v/formanden indstiller inden 1. december til bestyrelsens godkendelse, hvilke hold klubben kan stille med det kommende år.

Turneringsudvalget v/formanden indarbejder, så snart det er muligt, spilledage i turneringskalenderen.

Formanden for turneringsudvalget er regionsgolfkoordinator. Turneringsudvalget kan udpege en anden til at varetage dette hverv.

Regionsgolfkoordinator sørger for at kontakte holdkaptajnerne, tilmelde hold til næste sæson og informere sekretariatet om hjemmekampe og booke tider.

Kaptajnen skal være spillende og stiller selv sit hold og bør i videst muligt omfang tilgodese intentionerne med regionsgolf i Mollerup.

En spiller bør kun spille på et hold i Regionsgolf eller Danmarksturneringen.

En spiller bør kun spille på ét hold i Regionsgolf.

Holdkaptajnen sørger for at aftale hjemme/ude kampe med de respektive holdkaptajner fra de andre klubber, efter at Regions Golf Danmark har oplyst, hvilke uger der spilles ude/hjemme. Senest 1.4. skal dette være på plads.

Holdkaptajnen melder senest 10. marts tilbage til regionsgolfkoordinator, som sørger for at booke tid i GolfBoks. Det skal primært være mandage i Mollerup. Super veteran spiller mandag formiddag.

Holdkaptajnen skal aftale mad med restaurant mindst 3 dage før en hjemmekamp.

Holdkaptajnerne kan fortsætte sæson efter sæson, så længe de har interesse for det, og ved evt. skifte af holdkaptajn tages holdet med på råd, ellers skal formanden for turneringsudvalget/regionsgolfkoordinator være behjælpelig med at finde en ny holdkaptajn.

Holdkaptajnen skal efter hver hjemmekamp opdatere Regions Golf Danmark’s hjemmeside med resultat samt vedhæftet billede af kampkort.

Regionsgolf er en hulspilturnering uden hcp. Der spilles i puljer bestående af fire hold/klubber.

Der spilles 3 hjemmekampe samt 3 ude kampe i maj-juni. Hvis holdet kvalificerer sig til 1/8-del finale, kvartfinale, semifinale eller finale, spilles disse kampe primært i august måned.

Ved evt. ned/oprykning til samme række skal holdkaptajnerne aftale indbyrdes, hvem der spiller i hvilken række året efter, og kan de ikke blive enige, skal de spille om det i efteråret samme år med deres respektive benyttede spillere, eller regionsgolfkoordinator kan som sidste løsning tage over og sætte rækkerne.

Efter sæsonafslutning og inden 1. december skal regionsgolfkoordinator og kaptajnerne evaluere sæsonen og fremkomme med eventuelle forslag til justeringer for det kommende år.

Klubben betaler tilmeldelsesgebyret, som samtidig indebærer, at både udebane- og hjemmebaneanlægget stilles frit til rådighed til turneringen.

Kørsel og mad/drikke er for egen regning. 

Vedtaget af bestyrelsen
Ole Carstensen
Klubkoordinator
             

Mollerup Golf Club

Banestatus

DER SPILLES SOMMERBANE.

Vigtigt om robotterne
Nu bliver alle fairways og semirough klippen af robotter. Robotterne er programmeret og styres via GPS-signaler.

De kører derfor IKKE ud på vejen, i søen eller bunkers selv om det kan se sådan ud.
Spillerne må derfor IKKE stoppe robotten, da klipning af arealerne vil blive forsinket. Genstart af robotterne kræver manuel og kyndig betjening.

 
Kørsel med buggy er tilladt. 

 

 

Driving Range

Boldautomaten er åben for boldtræk. 

Det er derfor IKKE tilladt selv at samle bolde på rangen. 

BEMÆRK: Bolde fra driving rang må IKKE fjernes og bruges andre steder. 

Risskov, DK
09:56 juni 2024
16°C
Wind: 19 Km/h
Pressure: 1013 mb
Visibility: 10 km
Sunrise: 04:30
Sunset: 22:10