Referat fra bestyrelsesmøde den 13. december 2022

REFERAT – BESTYRELSESMØDE

13. DECEMBER 2022 Mollerup
Møde nr. 8

 1. Godkendelse af referat,
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Orientering siden sidst
 4. Økonomi
 5. Temadrøftelse
 6. Projekter
 7. Eventuelt

  Deltagere Anette Buun Syvertsen, Benny Jepsen, Carsten Skakkebaek, Erwin Berngruber, Gert Nielsen, Jan Lauridsen, Louise Foxdal Schmidt, Patrick Czyz Bendsen, Ulla Køpfli
  Deltager ikke Anton Posselt Sønniksen

 1. Godkendelse af referat, Godkendt referat af d. 1. december
 2. Godkendelse af dagsorden Dagsorden er godkendt
 3. Orientering siden sidst


a)  Formanden.
Kun nyt i forhold til budget, som behandles i punkt 4.

b)  Jan og Anette
Klubben har modtaget det antal donationer/gaver fra klubbens medlemmer, som er nødvendig for at kunne søge momskompensation for 2022. Vi takker for medlemmernes velvilje hertil.

Der er god aktivitet i Indoor centeret, og det glæder alle. Kontingentopkrævning for 1. halvår 2023 er netop lavet og udsendt.

c) Udvalgene
Sponsorudvalget har netop afholdt møde.
Jan Lauridsen er formand for sponsorudvalget.
Udvalget er i gang med arbejdet med at få nye sponsorer til klubben. Der bliver i den forbindelse lavet en brochure til brug for sponsorarbejdet i 2023.
Grundet inflation og den økonomiske situation i Danmark, forventer udvalget dog at det bliver et svært år på sponsorsiden.

4. Økonomi

a) Budget 2023

Budget for 2023 er godkendt.

5. Temadrøftelse

a) Turneringsplan 2023

Louise tilretter turneringskalenderne for 2023 i henhold til bestyrelsens rammeaftale som er fremsendt til Klubber i klubben.

b) Møde med K-i-K

Klubberne i klubben har fremsendt deres kommentarer til den fremlagte rammeaftale. Bestyrelsens fastholder rammeaftalen som fremlagt, og giver henholdsvis Tirsdagspigerne og Torsdagsherrerne en tilbagemelding på deres mail.

7. Eventuelt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Mollerup Golf Club

Banestatus

DER SPILLES SOMMERBANE.

Vigtigt om robotterne
Nu bliver alle fairways og semirough klippen af robotter. Robotterne er programmeret og styres via GPS-signaler.

De kører derfor IKKE ud på vejen, i søen eller bunkers selv om det kan se sådan ud.
Spillerne må derfor IKKE stoppe robotten, da klipning af arealerne vil blive forsinket. Genstart af robotterne kræver manuel og kyndig betjening.

 
Kørsel med buggy er tilladt. 

 

 

Driving Range

Boldautomaten er åben for boldtræk. 

Det er derfor IKKE tilladt selv at samle bolde på rangen. 

BEMÆRK: Bolde fra driving rang må IKKE fjernes og bruges andre steder. 

Risskov, DK
10:43 juni 2024
16°C
Wind: 19 Km/h
Pressure: 1013 mb
Visibility: 10 km
Sunrise: 04:30
Sunset: 22:10