Seniorklubbens mødereferat 26. januar 2023

MOLLERUP SENIORKLUB MØDEREFERAT NR. 54 Referat fra bestyrelsesmøde den 26. januar 2023.

Deltagere: Erik Bendixen, Lotte Madsen, Benny Jepsen, Susanne Seir og Leni R. Larsen.
Mødet afholdtes hos formanden, som bød velkommen med god frokost kl. 12.

Pkt. 1: Bestyrelsens roller.

-Ingen ændringer, fortsat EB formand og kasserer, LM næstformand og turn.opsætning, LRL referent, BJ og SS medlemmer.

Pkt. 2: Økonomi:

Vi har pt. en beholdning på kr. 5.583,-, ingen renteindtægter. Vi skal fremover betale 1 kr. pr. transaktion på kontoen.

Pkt. 3: Status – KIKmødet.

Best. informeret om KIK-mødet 22.nov., samt kort ekstra-møde med Gert Nielsen og Anette Syvertsen 7. dec., EB og LRL var deltagere.
Rammeaftalen med KIK, som MGC fremlagde den, er efter fornyet gennemgang, og møder, blevet godkendt. Tirsdagspigerne og torsdagsherrerne havde nogle indsigelser, som nu skulle være på plads. Proceduren for starthuller, har vi i seniorklubben tilrettet en smule i forhold til klubbens oplæg. EB har nu “ryddet op” i seniorklubbens medlemstal, så kun aktive spillere (seneste år) er medregnet. Dvs. vi er pt. 170 medlemmer i seniorklubben. Vi vil fremover revidere listen årligt.

EB fremsender starthul-skema til sekretariatet og turneringslederne.

Pkt. 4: Elektronisk scorekort?

Emnet blev igen diskuteret frem og tilbage. Vi enedes om at bede Anette om at undervise turneringslederne i brugen, engang i april, og derefter tage sagen op til fornyet overvejelse.

Pkt. 5: konkurrencer i turneringerne.

Winnie Bendixen har udarbejdet et fint forslag til forskellige ekstra konkurrencer i turneringerne, (udover “nærmest flaget hul 7”). De gode forslag tager vi op på næste turneringsledermøde, men aftalt at vi kan afprøve et par stykker allerede til april. (Når vi igen kan spille sommergreens)

Pkt. 6: Endagsudflugt.

Vi arbejder henimod en tur til Herning, den 4. august 2023.

Pkt. 7: Nyt password.

Det nye password blev præsenteret, og vil blive fremsendt til turneringslederne.

Pkt. 8: Evt.

Ingen emner til dette pkt.
Mødet slut kl. 16.30, nyt møde ikke fastsat. Ref. LRL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Banestatus

Hvad sker der på banen!
Der proppens greens torsdag og fredag i uge 37 – læs mere her.
Der må lægges op i en del af det generelle område, klippet til fairway eller lavere – se opslag i ankomstområdet.
Husk altid at rette nedslagsmærker op på greens!
Hvad skal du gøre hvis din bold rammer en robotklipper på banen eller flyttes af denne?
Læs hvad du skal gøre her
 
Buggykørsel er tilladt.
Buggy’s kan forhåndsreserveres i GolfBox under tidsbestilling – dog ikke på selve spilledagen. Her kan reservation kun ske via kontoret.
Driving Range
Bolde kan trækkes med DGU kort eller via GolfMore app’en.
Gæster får kode til driving range på deres printede scorekort.
Bemærk: 
Grundet klipning er rangen lukket mandag fra kl. 12:00 – 13:30
Risskov, DK
14:51 september 2023
17°C
Wind: 22 Km/h
Pressure: 1023 mb
Visibility: 10 km
Sunrise: 07:07
Sunset: 19:15