Seniorklubbens mødereferat 26. januar 2023

MOLLERUP SENIORKLUB MØDEREFERAT NR. 54 Referat fra bestyrelsesmøde den 26. januar 2023.

Deltagere: Erik Bendixen, Lotte Madsen, Benny Jepsen, Susanne Seir og Leni R. Larsen.
Mødet afholdtes hos formanden, som bød velkommen med god frokost kl. 12.

Pkt. 1: Bestyrelsens roller.

-Ingen ændringer, fortsat EB formand og kasserer, LM næstformand og turn.opsætning, LRL referent, BJ og SS medlemmer.

Pkt. 2: Økonomi:

Vi har pt. en beholdning på kr. 5.583,-, ingen renteindtægter. Vi skal fremover betale 1 kr. pr. transaktion på kontoen.

Pkt. 3: Status – KIKmødet.

Best. informeret om KIK-mødet 22.nov., samt kort ekstra-møde med Gert Nielsen og Anette Syvertsen 7. dec., EB og LRL var deltagere.
Rammeaftalen med KIK, som MGC fremlagde den, er efter fornyet gennemgang, og møder, blevet godkendt. Tirsdagspigerne og torsdagsherrerne havde nogle indsigelser, som nu skulle være på plads. Proceduren for starthuller, har vi i seniorklubben tilrettet en smule i forhold til klubbens oplæg. EB har nu “ryddet op” i seniorklubbens medlemstal, så kun aktive spillere (seneste år) er medregnet. Dvs. vi er pt. 170 medlemmer i seniorklubben. Vi vil fremover revidere listen årligt.

EB fremsender starthul-skema til sekretariatet og turneringslederne.

Pkt. 4: Elektronisk scorekort?

Emnet blev igen diskuteret frem og tilbage. Vi enedes om at bede Anette om at undervise turneringslederne i brugen, engang i april, og derefter tage sagen op til fornyet overvejelse.

Pkt. 5: konkurrencer i turneringerne.

Winnie Bendixen har udarbejdet et fint forslag til forskellige ekstra konkurrencer i turneringerne, (udover “nærmest flaget hul 7”). De gode forslag tager vi op på næste turneringsledermøde, men aftalt at vi kan afprøve et par stykker allerede til april. (Når vi igen kan spille sommergreens)

Pkt. 6: Endagsudflugt.

Vi arbejder henimod en tur til Herning, den 4. august 2023.

Pkt. 7: Nyt password.

Det nye password blev præsenteret, og vil blive fremsendt til turneringslederne.

Pkt. 8: Evt.

Ingen emner til dette pkt.
Mødet slut kl. 16.30, nyt møde ikke fastsat. Ref. LRL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Mollerup Golf Club

Banestatus

DER SPILLES SOMMERBANE.

Vigtigt om robotterne
Nu bliver alle fairways og semirough klippen af robotter. Robotterne er programmeret og styres via GPS-signaler.

De kører derfor IKKE ud på vejen, i søen eller bunkers selv om det kan se sådan ud.
Spillerne må derfor IKKE stoppe robotten, da klipning af arealerne vil blive forsinket. Genstart af robotterne kræver manuel og kyndig betjening.

 
Kørsel med buggy er tilladt. 

– vær meget opmærksom på våde områder og kør med stor forsigtighed.

 

Driving Range

Boldautomaten er åben for boldtræk. 

Det er derfor IKKE tilladt selv at samle bolde på rangen. 

BEMÆRK: Bolde fra driving rang må IKKE fjernes og bruges andre steder. 

Risskov, DK
12:22 maj 2024
23°C
Wind: 12 Km/h
Pressure: 1013 mb
Visibility: 10 km
Sunrise: 04:57
Sunset: 21:33