Seniorklubbens mødereferat 26. januar 2023

MOLLERUP SENIORKLUB MØDEREFERAT NR. 54 Referat fra bestyrelsesmøde den 26. januar 2023.

Deltagere: Erik Bendixen, Lotte Madsen, Benny Jepsen, Susanne Seir og Leni R. Larsen.
Mødet afholdtes hos formanden, som bød velkommen med god frokost kl. 12.

Pkt. 1: Bestyrelsens roller.

-Ingen ændringer, fortsat EB formand og kasserer, LM næstformand og turn.opsætning, LRL referent, BJ og SS medlemmer.

Pkt. 2: Økonomi:

Vi har pt. en beholdning på kr. 5.583,-, ingen renteindtægter. Vi skal fremover betale 1 kr. pr. transaktion på kontoen.

Pkt. 3: Status – KIKmødet.

Best. informeret om KIK-mødet 22.nov., samt kort ekstra-møde med Gert Nielsen og Anette Syvertsen 7. dec., EB og LRL var deltagere.
Rammeaftalen med KIK, som MGC fremlagde den, er efter fornyet gennemgang, og møder, blevet godkendt. Tirsdagspigerne og torsdagsherrerne havde nogle indsigelser, som nu skulle være på plads. Proceduren for starthuller, har vi i seniorklubben tilrettet en smule i forhold til klubbens oplæg. EB har nu “ryddet op” i seniorklubbens medlemstal, så kun aktive spillere (seneste år) er medregnet. Dvs. vi er pt. 170 medlemmer i seniorklubben. Vi vil fremover revidere listen årligt.

EB fremsender starthul-skema til sekretariatet og turneringslederne.

Pkt. 4: Elektronisk scorekort?

Emnet blev igen diskuteret frem og tilbage. Vi enedes om at bede Anette om at undervise turneringslederne i brugen, engang i april, og derefter tage sagen op til fornyet overvejelse.

Pkt. 5: konkurrencer i turneringerne.

Winnie Bendixen har udarbejdet et fint forslag til forskellige ekstra konkurrencer i turneringerne, (udover “nærmest flaget hul 7”). De gode forslag tager vi op på næste turneringsledermøde, men aftalt at vi kan afprøve et par stykker allerede til april. (Når vi igen kan spille sommergreens)

Pkt. 6: Endagsudflugt.

Vi arbejder henimod en tur til Herning, den 4. august 2023.

Pkt. 7: Nyt password.

Det nye password blev præsenteret, og vil blive fremsendt til turneringslederne.

Pkt. 8: Evt.

Ingen emner til dette pkt.
Mødet slut kl. 16.30, nyt møde ikke fastsat. Ref. LRL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Banestatus

Der spilles vinterbane.

VIGTIG INFORMATION:

Hul 5 og 9 er lukket i uge 8, og MÅ IKKE spilles – gå videre til næste hul.
Der arbejdes på banen, da elmasterne skal have service. 

Vi beklager ulejligheden. 

Runden begynder fra hul 5 til 13 samt hullerne 17 og 18.
Banen er ekstrem våd og man skal tage hensyn og gå udenom de fugtige områder for at undgå slid i gå stier.
Hold øje med information da der er mulighed for at banen lukker igen ved nedbør eller vurdering af for store skader.
Vand på banen samt ved vaskepladserne er nu lukket.
 
God vinter..

Husk: Indoor Golf simulator er åben!

 
Kørsel med buggy er foreløbig indstillet.
 
Driving Range
Grundet den store mængde nedbør kan der ikke samles bolde med boldopsamleren. Derfor er boldautomaten lukket og der er selvsamling på rangen. 

Risskov, DK
04:06 marts 2024
3°C
Wind: 23 Km/h
Pressure: 1021 mb
Visibility: 10 km
Sunrise: 07:00
Sunset: 18:01