Redaktionsudvalg

Redaktionens opgave er at formidle information til Mollerup Golf Clubs medlemmer, medarbejdere, samarbejdspartnere, sponsorer og annoncører samt klubbens omverden, herunder offentlige myndigheder under anvendelse af følgende

Informationskanaler:

  1. Klubbens hjemmeside, som skal bringe dagsaktuelle nyheder og information som referater fra bestyrelsesmøder, referater fra turneringer med resultater og billeder, hole-in-one begivenheder og i det hele taget korte referater fra ”stjernestunder” for at skabe begejstring, klubstolthed og fællesskab. Hjemmesiden vil endvidere kunne anvendes i sponsorplejen, bl.a. ved en hurtig formidling af resultater fra turneringer med omtale af sponsor.– Hjemmesiden skal derudover indeholde alle de praktiske oplysninger om Mollerup Golf Club, som såvel medlemmer som gæstende golfspillere har behov for let adgang til.
  2. Nyhedsbrev, som er en direkte og hurtig elektronisk information til medlemmer og andre interesserede, der har tilmeldt sig som abonnent. Nyhedsbrevet skal bringe fremadrettet information omkring udvikling og aktiviteter i klubben og golfsporten. Udsendes efter behov, dog mindst en gang om måneden.
  3. Facebook, som bruges til hurtig formidling af korte budskaber, ofte med link til uddybende tekst på hjemmesiden.

 

Redaktionen varetager alle praktiske opgaver vedrørende informationsformidling gennem klubbens hjemmeside og nyhedsbrev. Redaktionsmedlemmerne har på skift redaktionsvagt en uge ad gangen. Det indebærer, at redaktionsvagten mindst en gang om dagen åbner redaktionens e-mail postkasse.

Redaktionen er i begrænset omfang opsøgende. Bestyrelsesmedlemmer, udvalgsformænd og turneringsledere har pligt til fortløbende at fremsende materiale til opdatering af hjemmesiden, så denne til stadighed er opdateret og læseværdig. Redaktionen kan medvirke til formulering af tekster til hjemmesiden og forbeholder sig ret til at rette i tekster, hvor dette skønnes nødvendigt af hensyn til læsbarheden. 

Hvor det er muligt, kan udvalg og klubber i klubben selv udpege et medlem til at forestå opdatering af egne undersider.

Ethvert ønske om informationsformidling sendes til redaktionen, der også står til rådighed, hvis der er spørgsmål vedrørende udsendelse af information. Redaktionen beslutter, om modtaget materiale fra kilder uden for bestyrelsen skal bringes på hjemmesiden, evt. i tilpasset udformning. Skriftligt materiale fremsendes i word-format, skrifttype: Century Gothic.

Redaktionens mailadresse: redaktionen@mollerupgolfclub.dk

Vagtplan

Uge 4: 23. – 29. januar: Niels Eilif Hansen

Uge 5: 30. januar – 5. februar: Kjeld Larsen

Uge 6: 6. – 12. februar: Niels Eilif Hansen 

Uge 7: 13. – 19. februar: Kjeld Larsen

Uge 8: 20. – 26. februar: Niels Eilif Hansen

Uge 9: 27. februar – 5. marts: Kjeld Larsen