Intern & Ekstern Kommunikation

Benny Jepsen
Tlf.: 21 80 75 02
krogagre_dk@yahoo.dk

Intern & Ekstern Kommunikation har som formål at sikre god, effektiv information og kommunikation til  og med nuværende og kommende medlemmer af Mollerup Golf Club.

Redaktionsudvalget varetager det redaktionelle ansvar for hjemmeside og nyhedsbrev. Nyheder sendes til redaktionen@mollerupgolfclub.dk

Udvalgsformanden varetager pressekontakten sammen med bestyrelsesformanden.