Handicap- og Regeludvalget

 

Merete Grønvold
formand
Tlf.: 25 47 53 10 merete54@hotmail.com

Annette Hvass

Tlf: 30 10 89 18
hvass@nypost.dk

 

Udvalget er udpeget af Mollerup Golf Clubs bestyrelse, og er, hvad angår brud på regler, underlagt DGU´s Amatør- og Ordensudvalg og ikke bestyrelsen i Mollerup Golf Club.

Udvalget har ansvar for, at medlemmerne bliver opdateret med nye regler i forbindelse med at disse revideres.

Udvalget har ligeledes ansvar for, at formulere og løbende revidere lokale regler og midlertidige lokale regler for spil på Mollerup Golf Clubs bane.

Udvalget har en del rettigheder og pligter i forhold til regulering af den enkelte spillers aktuelle handicap. Altafgørende for golfspillet er, at medlemmerne til alle tider har et sandt golfhandicap.

Gennem sæsonen sørger udvalget for ugentlige reguleringer – på basis af indleverede scorekort – således at handicap altid er opdateret. I praksis varetages denne funktion af sekretariatet, men det er handicapudvalgets ansvar, at dette sker korrekt.

Udvalget har ansvaret for, at klubbens edb-system kan opfylde de krav, der måtte opstå i forbindelse med ændringer i handicapsystemet.

Udvalget skal sørge for, at klubbens medlemmer er bekendt med handicapsystemets regler, og at handicapsystemet anvendes korrekt og for alle klubbens medlemmer.

Udvalget har myndighed til at suspendere handicap og myndighed til at regulere handicap efter skøn. Udvalget har pligt til at skride ind, hvis handicapreglerne ikke overholdes – samt i øvrigt løse de problemer, der måtte opstå i forbindelse med handicapregulering – som det er anført i EGA-handicapsystemet fra DGU´s Handicap- og Course Rating Komite.

Spørgsmål til ovenstående eller spørgsmål i relation til handicap eller regler kan rettes til:

Merete Grønvold
Tlf.: 25 47 53 10 
e-mail: merete54@hotmail.com