Bestyrelsen


1. suppleant

Vacant

2. suppleant
Vacant

 

Intern revisor:
Poul Lindberg
Tlf.: 21 65 23 17
poul@lindberg-familien.dk

Mollerup Golf Club: Organisationsdiagram

Bestyrelsens arbejdsfunktioner er organisatorisk samlet i klynger, bestående af et eller flere udvalg.

Se bestyrelsesmedlemmernes funktionsområder i denne oversigt.