Bestyrelsen


1. suppleant

Benny Jepsen
Tlf.:21 80 75 02
krogagre_dk@yahoo.dk

2. suppleant
Bo Pugholm
Tlf.: 25 17 28 87
bo@green2green.dk

 

Intern revisor:
Poul Lindberg
Tlf.: 21 65 23 17
poul@lindberg-familien.dk

Mollerup Golf Club: Organisationsdiagram

Bestyrelsens arbejdsfunktioner er organisatorisk samlet i klynger, bestående af et eller flere udvalg.

Se bestyrelsesmedlemmernes funktionsområder i denne oversigt.