Begynderudvalg

Begynderudvalget har flere opgaver. Dels tilrettelægger og leder udvalget sæsonens ca. 30 onsdagsturneringer, dels hjælper udvalget til som mentorer for nye prøvemedlemmer. Da der er tale om forholdsvis store opgaver, som kræver en indsats fra mange frivillige, har vi delt udvalget op i en gruppe, der tager sig af turneringerne og en gruppe der varetager mentoropgaverne. Det kan være en velkomst af nye medlemmer, hjælp til prøvetagning, deltagelse i diabetesprojektet samt hjælp til klub 37, hvis der er behov for det.

Anton P. Sønniksen
Udvalgsformand
Tlf.: 42 16 23 95
sonniksen@outlook.com

Svend Erik Have
Tlf.: 42 20 07 79
s.e.have@gmail.com
Birthe Schmidt Andersen
Tlf.: 40 92 22 30 
birthesandersen@hotmail.com
Winnie Bendixen
Tlf.: 22 75 63 61
bendixen@post10.tele.dk 
Tina Melholt
Tlf.: 22 65 07 25
tina.melholt@hotmail.com
Ellinor Carstensen
Tlf.: 22 37 26 02
ellinor8250@gmail.com
Claus Nielsen
Tlf.: 20 20 50 15
cn@udm.dk
Hanne Jakobsen
Tlf.: 22 81 21 57
hannejakobsen@oncable.dk
Knud Høgh
Tlf.: 40 90 99 05
khoegh@live.dk
Sven Nielsen
Tlf.: 30 23 79 51
svinge8@hotmail.com
Claus Dahl

   

Tilknyttet dommer og regelkyndig
Merete Grønvold
Tlf.: 25 47 53 10
merete54@hotmail.com