Baneudvalget

 

Vision

Det er baneudvalgets vision at drive en 18 hullers bane, der spillemæssigt, naturmæssigt og vedligeholdelsesmæssigt er en attraktiv golfbane for klubbens medlemmer og dens gæster.

Denne vision søges opfyldt ved følgende delvisioner:

Spillemæssige kvaliteter:
Banen skal være en udfordring og en god oplevelse for spillere på alle niveauer. Banen skal være anlagt og vedligeholdt således, at den er fair. Forhindringer må ved deres udformning og placering ikke straffe de gode slag. Spilleren skal i stedet for belønnes i form af en bedre placering til næste slag, jo tættere han tør spille på forhindringen. Forhindringer skal endvidere udformes og placeres således, at den almindelige spiller har mulighed for at vælge en ”vej”, der i sværhedsgrad svarer til dygtigheden. For højhandicapspilleren skal de alternative ”veje” følgelig blive et valg mellem de forskellige risici og tilhørende gevinstmuligheder.

Naturoplevelse:
Banen skal anlægges og vedligeholdes således, at spilleren får en oplevelse af en dejlig og varieret natur. Den plejede del af området skal sammen med den uplejede del give gode muligheder for dyreliv. Vekslen mellem tæt beplantede og mere åbne områder skal give muligheder for stedvis læ samtidig med, at områdets åbne karakter bevares. Solitære træer skal ud over at tjene til forskønnelse også gøre nytte til afstandsbedømmelse og som pejlemærker. Frugttræer skal bevares på arealet og skal sammen med andre naturlige træsorter for området give området karakter af et naturligt miljø. Det højtliggende område syd for Mollerupvej skal bevares som savannelignende landskab med godt udsyn over Egå-dalen og Lystrup Engsø. Sø-områderne er en væsentlig del af banens natur med deres rige og varierede plante- og dyreliv. Søerne skal være i en sådan stand, at vandspejlet skal være mest muligt synligt og dermed give spillerne en endnu bedre oplevelse af banen.

Vedligeholdelse:
Banens vedligeholdelse skal tilgodese de spillemæssige krav og naturplejen. Banen skal være anlagt således, at vedligeholdelsen kan ske på en rationel måde og med størst mulig anvendelse af maskinkraft. Den plejemæssige kvalitet skal mindst være på landsgennemsnittet for danske golfbaner. Banen skal være velplejet såvel på spilleareal som udenomsarealer, veje, stier, klubområde mv. Veje og stier samt skiltning skal være velholdte og bidrage til oplevelsen af et velanlagt og velholdt anlæg. Materialer, som bruges på golfbanen, skal i størst mulig omfang falde ind i områdets natur.