Amatør- og Ordensudvalg

Jesper Abel
Tlf.: 21 68 62 92

Henrik Vinther Jensen
Tlf.: 20 49 27 79
 
Gitte Jakobsen
Tlf.: 28 35 41 66

 

Amatør- og Ordensudvalgets opgave er at behandle klager over et medlems overtrædelse af klubbens vedtægter og bestemmelser.

Amatør- og Ordensudvalget skal udføre sine opgaver efter de principper, der er gældende i vedtægter for Dansk Golf Unions Amatør- og ordensudvalg.

Amatør- og Ordensudvalget kan pålægge et medlem en sanktion i form af henstilling, påtale, advarsel, karantæne eller eksklusion.

Amatør- og Ordensudvalgets medlemmer vælges af generalforsamlingen.