Vi lægger op – med handicapregulering

Midlertidig lokalregel

 Vi lægger op på klippede arealer, klippet til fairway højde eller lavere

Efteråret og skiftende vejrforhold er ikke optimale forhold for golfspillet.

Den første frost har medført banelukning, og banen har også tidligere været lukket på grund af store vandmængder.

For at beskytte banen mest muligt mod skader, er det besluttet, at vi lægger op på klippede arealer, klippet til fairway højde eller lavere.

Venlig hilsen

Handicap- og Regeludvalget