VANDPOST

Der er etableret en vandpost i gården ved omklædningsrummene!

Hvorfor er den ikke placeret på østsiden? Der kan vi ikke ”finde vand” – derfor!

Vandpost