Update på banen

Det er i sidste uge lykkedes greenkeeperne at klippe alle greens.

I denne uge påbegyndes arbejdet på tee-steder og fairways.

Vi opdaterer løbende på banens status. Se bl.a. den nye dronevideo på vores Facebookside.