Tak for gaverne

Mollerup Golf Club har fået mange julegaver i år. Vi skulle have 100 gaver for fortsat at være berettiget til momsrefusion. Vi har nået målet – godt og vel: dags dato har vi fået 111 gaver. Det betyder, at klubben stadig er berettiget til momsrefusion. I de 2 foregående år har klubben fået hhv. 266.000 kr. og 235.000 kr. i refusion fra momspuljen. Nu kan vi også indsende regnskab for 2018 og forvente en refusion udbetalt i november 2019.

En rigtig stor tak til alle, som har bakket op om klubben.

H C Ralking