Sekretariatet lukket d. 24/11-21

Sekretariatet holder lukket den onsdag 24. november 2021 pga. kursus.

Vi takker for jeres forståelse.