Resultat af medlemsundersøgelse 2022

Kære medlemmer af Mollerup Golf Club
Først og fremmest en stor tak til de 49 % af vores medlemmer der har udfyldt spørgeskemaet på medlemsundersøgelsen i september. Der er kommet en masse gode svar, der giver bestyrelsen et brugbart arbejdsgrundlag for kvalificeret at kunne igangsætte nogle af de opgaver, medlemmerne har peget på som vigtige i forhold til værdien af medlemskabet og glæden ved at spille golf i Mollerup Golf Club.
Bestyrelsen har udarbejdet vedlagte handleplaner på de opgaver, som får første prioritet. Vi ville naturligvis gerne have løst alle udfordringer på en og samme tid, men vi har bevidst holdt ambitionsniveauet så en gennemførelse er mest realistisk indenfor for de ressourcer, vi har til rådighed.
Vi ønsker alle god læselyst, og vi ser frem til, at vi om et år kan lave en ny medlemsundersøgelse, der dokumenterer, at vi har lyttet og dermed forbedret forholdene for medlemmerne.
Der vedlægges en samlet rapport med benchmark på tidligere års resultater samt benchmark med Aarhus Golfklub, Kalø Golfklub og Aarhus Ådal samt nye 2023 handleplaner.
Venlig hilsen
Bestyrelsen

Handleplan skabelon 22-23-E-g

 

 

Mollerup Golf Club_Medlemsundersøgelse 2020-2021-2022