Referat fra bestyrelsesmøde i Seniorklubben

Referat fra bestyrelsesmøde i Seniorklubben den 11. april 2019.
Læs referatet her.