Referat fra bestyrelsesmøde

Referatet fra bestyrelsesmødet i Mollerup Golf Club tirsdag den 6. oktober 2020 kan læses her