Referat fra begynderudvalget

Referat fra turneringsledermøde den 18. juni i begynderudvalget kan læsses her.