Persondatabeskyttelse

Datatilsynet har ændret sin praksis i forhold til offentliggørelse af billeder på internettet

Med hensyn til offentliggørelse af billeder er reglerne af Datatilsynet blevet fortolket løbende, og man er nu nået til en mere nuanceret fortolkning:

Man sondrer ikke længere mellem portrætbilleder og situationsbilleder (holdbilleder), og som hovedregel skal der for alle disse typer billeder IKKE AUTOMATISK indhentes samtykker. Som golfklub har man en legitim interesse i at behandle disse fotos, så længe de sagligt benyttes i reel sammenhæng og ikke udstiller eller udnytter enkeltpersoner. Udgangspunktet ændres derfor til, at klubben ikke indhenter samtykke, men at klubben i de enkelte tilfælde vurderer, om et konkret samtykke alligevel skal indhentes via en samtykkeerklæring.

Mollerup Golf Clubs Privatlivspolitik er derfor blevet opdateret sammen med klubbens instruks for persondatabeskyttelse. De opdaterede dokumenter kan findes på klubbens hjemmeside.

Privatlivspolitik:

https://www.mollerupgolfclub.dk/wp-content/uploads/2019/12/Privatlivspolitik-for-Mollerup-Golf-Club-191221.pdf

Persondatabeskyttelse:

https://www.mollerupgolfclub.dk/wp-content/uploads/2019/12/Databeskyttelse-håndbog-191221.pdf

Læs også Datatilsynets meddelelse om ændret fortolkning:

https://www.datatilsynet.dk/presse-og-nyheder/nyhedsarkiv/2019/sep/aendret-praksis-i-forhold-til-billeder-paa-internettet/