Persondatabeskyttelse

EU’s Persondataforordning trådte i kraft den 25. maj 2018. Forordningen pålægger, sammen med den supplerende danske databeskyttelseslov virksomheder, organisationer og foreninger en række forpligtelser til at beskytte persondata. Mollerup Golf Club er også omfattet af forordningens bestemmelser og må derfor have politikker og regelsæt, der sikrer, at klubben lever op til forpligtelserne til at beskytte persondata.

Læs mere om, hvordan Mollerup Golf Club beskytter persondata.