Orientering om etablering af ny fritspilsaftale

Som opfølgning på Golfringen-mødet i Mollerup Golf Club den 4.12.2019, blev
der holdt møde i Norddjurs Golfklub 9.12.2019 om en ny fremtidig fritspilsordning.
Der blev på mødet fremlagt og drøftet oplæg til retningslinjer for samarbejdet.
Disse retningslinjer skal i den kommende tid drøftes i de enkelte golfklubbers bestyrelser.
Klubberne skal give tilsagn/afslag på samarbejdet inden jul.

Vi forventer en ny fritspilsordning træder i kraft den 1.1.2020.
Mere orientering følger, så snart vi ved noget mere konkret.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen