Midlertidige lokalregler

To midlertidige lokalregler vedr. areal under reparation
Læs her

BEMÆRK: Der gives lempelse for ikke efterfyldte (nedsunkne) drænrender f. eks. på
hul 6 og 8.