Medlemsundersøgelse

Golfspilleren i centrum

I vores bestræbelser på løbende at udvikle golfklubben har vi brug feedback til at sikre medlemmerne de bedste oplevelser og største mulig værdi af medlemskabet.

Vi ønsker at blive bedre til at forstå de forhold og faktorer, som har betydning for vores medlemmer og gæsters oplevelse af golfklubben. Denne viden giver os en unik mulighed for at udvikle en organisation, som hele tiden stræber mod at skabe den bedst mulige oplevelse for dig som golfspiller.

Vi mener, at den gode oplevelse for medlemmer og gæster i golfklubben skaber det bedste grundlag for klubbens forsatte udvikling og drift.

Tirsdag den 18. september udsendes sidste medlemsundersøgelse i 2018 til den  sidste tredjedel af vores medlemmer. De medlemmer, som modtager et spørgeskema, har to uger til at besvare undersøgelsen. Hvis de ikke har svaret indenfor den første uge, modtager de en venlig reminder.

Du vil måske være blandt de medlemmer, som i denne omgang får mulighed for at give input. Hvis du modtager en e-mail invitation til medlemsundersøgelsen, håber vi, du vil tage dig tid til at besvare undersøgelsen. Vi har brug for netop din feedback, og vil bruge dine input til den fortsatte udvikling af golfklubben.

Bestyrelsen