Jørn Krog in Memoriam

Det er med sorg, at Mollerup Golf Club i dag har modtaget besked om Jørn Krogs bortgang. Jørn døde pludseligt mandag den 22. oktober. Vores tanker går naturligvis først og fremmest til familien, for hvem dette pludselige tab må være stort.

Jørn var i 6 år formand for Seniorerne, et hverv han bestred med stor dygtighed og respekt omkring sit virke. Med sit gode humør, sin energi og konstruktive tilgang var Jørn med til at præge klublivet og sikre, at Seniorerne – vores største klub-i-klubben – var velfungerende.

Jeg har arbejdet sammen med Jørn i de 6 år, han var formand, og det har altid været en fornøjelse. I en golfklub vil der altid være ting at diskutere og ting, der skal findes løsninger på. Jørn forstod at håndtere dette på en konstruktiv måde og var dermed en god repræsentant for de værdier, vi som klub gerne vil stå for.

Æret være Jørns minde.

HC Ralking