Ingen kørsel med buggy/scooter

Fra den torsdag den 8. november 2018 er det ikke længere tilladt at anvende buggy/scooter på Mollerup Golf Clubs bane.

Banen er blevet for sumpet, og derfor tager vi også en midlertidig lokalregel i brug:

Der skal lægges op på alle klippede arealer.

Endvidere er spil på banen ikke tilladt, når der er frostgrader eller rim på greens.

Vi håber, der er forståelse for vores tiltag til beskyttelse af banen.

Baneudvalget