Generalforsamling i Mollerup Golf Club, diverse bilag

I forbindelse med den annoncerede Ordinære Generalforsamling i Mollerup Golf Club tirsdag den 20. marts 2018 er der tilkommet følgende bilag:

  • Indkaldelse. Læs
  • Kommentarer til dagsordenens punkter 12-3-18. Læs
  • Forslag fra bestyrelsen vedr. Peters gård. Læs 
  • Suppleanter til bestyrelsen. Læs
  • Forslag fra medlemmerne. Læs