Generalforsamling-2016

Henved 100 medlemmer tog del i Mollerup Golf Clubs ordinære generalforsamling, tirsdag den 15. marts 2016, hvor formanden. H.C. Ralking i sin beretning kunne konkludere, at det i 2015 gik ganske godt i klubben på trods af, at året med 904 mm regn blev det næstvådeste år side 1874. Den store mængde nedbør havde i perioder gjort spilleforholdene meget vanskelige. Økonomisk  var året forløbet tilfredsstillende og sluttede med et overskud på godt en halv miliion kroner.
H.C. Ralking blev genvalgt som formand. Ulla Køpfli og Jesper Lorentzen blev også genvalgt til bestyrelsen. Nyvalgt til bestyrelsen blev Hans Martin Skou og Rikke Brøndum. Poul Lindberg blev genvalgt som revisor.
Generalforsamlingen vedtog at oprette et Amatør og Ordensudvalg og valgte Jesper Abel, Henrik Vinther og Per Bundgaard som medlemmer af udvalget.
Præstationspokalen blev tildelt juniorerne Frederik Sejr, Mads Røddig og William Høybye for en række flotte resultater i 2015, bl.a. førstepladsen i Sportsjournalisternes juniorholdturnering. Frederik kunne desværre ikke deltage i pokaloverrækkelsen.
Kammeratskabspokalen blev tildelt Lasse Kristensen for sin aktive indsats for klubben og klublivet.
Formanden sluttede generalforsamlingen med blomster og en stor tak til Marianne Maegaard for 16 års stor arbejdsindsats i klubbens bestyrelse.

Mads og WilliamMads Røddik og William Høybye          præstationspokalen   Lasse Kristensen     Lasse Kristensen med                       kammeratskabspokalen