Frivilligt arbejde

Næsten halvdelen af den danske befolkning udfører frivilligt arbejde. Kigger man på de borgere, som står uden for arbejdsmarkedet, så viser den seneste frivillighedsundersøgelse fra 2017, at 30 procent af de personer, som ikke har et job, udfører frivilligt arbejde.

Frivilligt arbejde er en glimrende indgangsvinkel til det danske arbejdsmarked. Man kan styrke sine kompetencer og udvide sit netværk. Men der er også nogle regler, man skal være opmærksom på, hvis man udfører frivilligt arbejde og får  dagpenge, efterløn eller kontanthjælp. Ved at trykke HER  finder du en guide med alt, hvad der er værd at om frivilligt arbejde i Danmark, når du er på overførselsindkomst.

I Mollerup Golf Club er der heldigvis mange, der udfører frivilligt arbejde og får klubben til at fungere. Mange er pensionister og har ikke de samme problemer som personer, som ikke har et job og derfor er på overførselsindkomst. Men guiden giver også nogle oplysninger, som kan være af interesse for pensionister.