Drænet virker

Så fik vi 27 mm regn på kort tid! Det har vi ventet på, så vi kan se resultatet af vort store drænarbejde.