Drænarbejdet stopper

Vi har måttet stoppe drænarbejdet! Når hul 1 er færdiggjort, stopper vi det planlagte arbejde – der er kommet for meget vand, og vi vil sætte for
mange spor på fairway! Det betyder ikke, at vi ikke kan glæde os, for vi genoptager nok arbejdet om 3 uger (hvis vejret vil)!

Gravko

Hvad vi også kan glæde os over er, at vi netop har modtaget vor helt egen gravko! Den har greenkeeperne ønsket sig i mange år!
Nu kan vi bedre indpasse opgaver og tid – så bunker ved hul 17 er snart på tavlen…………….

Baneudvalget