Der arbejdes på banen

Stier og lys forude….
Selv om det er et møgvejr, arbejdes der på banen.
Som tidligere skrevet arbejdes der med 6-7 nye stier,
der drænes og der er kommet lys ved drivingrange.
Se billeder

Baneudvalget