De nye Corona-restriktioner 26-09-20

De nye restriktioner betyder:

Mundbind
Gæster i café og restaurant SKAL bære mundbind, når de træder ind i cafeen
eller restauranten. Reglen gælder ikke, når man sidder ned og omfatter ikke terrassen.

Forsamlingsforbuddet: Max 50 personer
Der kan gennemføres gunstart. Dog må der ikke forsamles mere end 50 personer før eller efter.

HUSK:
o Hold afstand – min. 1 meter.
o Sprit hænder af så ofte som muligt.