Banens tilgængelighed

Medlemsundersøgelsen fra efteråret 2020 viste, at banens tilgængelighed har stor betydning for alle. Bestyrelsen har derfor drøftet forskellige muligheder for at gøre tilgængeligheden bedre. Vi begynder med 3 tiltag, – flere vil følge senere.

Bestyrelsen vil derfor som en start igangsætte følgende:

  1. Samling af 1- & 2-bolde til 4-bolde i weekender og på helligdage.
  2. Opfølgning vedrørende ubekræftede tider.
  3. Elektronisk boldrende.

 

Læs mere om tiltagene her