Baneændringsforslag

Med udgangspunkt i medlemsmødet den 3. februar vedrørende ”hul 15” lægger baneudvalget diverse forslag på vor hjemmeside. Dags dato drejer det sig om forslag fra arkitekt Michael Traasdahl samt 3 forslag fra klubmedlemmer: Lasse T. Kristensen, Erik Hørlyck og Preben Højfeldt. Se links til de enkelte forslag nedenfor.

Eventuelle alternativer bedes I sende til baneudvalget inden den 18. februar. Kommentarer i al almindelig bedes også sendt til baneudvalget.

Efterfølgende vil udvalget behandle forslag og kommentarer, så en indstilling til bestyrelsen kan finde sted.

Med venlig hilsen

Baneudvalget

Jesper Lorentzen

lorentzenrisskov@gmail.com

Michael Traasdahl Møllers forslag:

Lasse Kristensens forslag:

Lasse 1

Lasse 2

Lasse 3

Erik Hørlycks forslag

Preben Højfeldts forslag

Peter Morthorsts forslag