Amatør og Ordensudvalgets kendelse

Læs Amatør- og Ordensudvalgets kendelse af 24/11 2021 HER