Mollerup Torsdagsherrer

THLogo

 

 

Lidt om Torsdagsherrerne i Mollerup Golf Club

Mollerup TorsdagsHerrer (TH) er en forening af herrer under Mollerup Golf Club – en klub i klubben. Formålet med klubben er at skabe et godt socialt samvær og skabe rammerne for nogle hyggelige matcher for herrespillere i Mollerup Golf Club. Alle er velkomne, dog skal du have spillet dig ned i handicap 36 eller der under (vi kan varmt anbefale onsdagsmatcher og klub37 til dig, som har handicap 37 eller der over). Hvis du er ny i klubben, er du meget velkommen til at kontakte en fra bestyrelsen, så hjælper vi dig til en god opstart i vores klub. Vi spiller hver torsdag i sæsonen – nogle gange med frit starttidspunkt (du bestemmer selv hvornår på dagen du vil spille) og andre gange med fast spilletidspunkt (gunstart) – se matchplanen. De dage, hvor der er fri start, kan du enten lave en aftale med andre TH eller blot melde dig på en tid i Golfbox. NB! Frem til tirsdag kl. 14.00 er det kun TH som kan reservere tider torsdag i tidsrummet 14:00 til 16:30. Så hvis du (inden tirsdag kl. 14) melder dig på en tid i dette tidsrum, så ved du, at du kommer til at spille med andre TH. Vi har også flere spændende matcher mod andre klubber i Århus området. Og så har vi hvert år på Kr. Himmelfartsdag en udflugt til en fremmed bane (se nedenfor). Klik her for at se den samlede matchplanen for sæson 2022.

Medlemskab 2022

  1. Kontingent for medlemskab af torsdagsherrer i 2022 er kr. 500,00.
  2. Kontingent betales sammen med tilmelding i GolfBox: Medlemsskab af TH.
  3. Tilmelding og betaling af kontingentet bedes foretaget inden første match, du vil deltage i.
  4. Kontingentet dækker alle matcher, som i matchplanen er benævnt ”Fri start” (se matchplanen).
  5. Ved matcher benævnt ”Gunstart” eller “Venskabsmatch” er der efterfølgende fællesspisning i restauranten. Betaling for maden er ikke inkluderet i kontingentet. Betaling for maden dækkes af et matchfee, som betales ved tilmelding til matchen i Golfbox.
  6. Kr. Himmelfartsturen er heller ikke inkluderet i kontingentet. Matchfee (bustur, greenfee og mad) betales ved tilmelding til turen i Golfbox.
  7. Ved alle matcher hvor der er matchfee (gunstarter, venskabsmatcher, Kr. Himmelfart m.m.) betales dette matchfee som nævnt sammen med tilmeldingen i Golfbox. NB! Hvis du skulle blive forhindret og framelder dig inden tilmeldingsfristens udløb, får du automatisk det indbetalte matchfee refunderet. Ved afbud efter tilmeldingsfristens udløb, kan refusion af matchfee ikke garanteres. Det vil bl.a. afhænge af, om der er en reserve, som kan overtage pladsen.

Der er også mulighed for, at du kan spille med enkelte matchdage uden at være fast medlem. I så fald betales et “løsgænger”-fee på kr. 100,00 pr. gang – betaling aftales med kasserer Jesper Abel.

NB! NYE medlemmer kan deltage én gang uden at betale “løsgænger”-fee eller kontingent (ved gunstart betales dog for maden). På den måde binder man sig ikke før man har “prøvet det af”.

Scorekort 2022

Vigtigt! Alle scorekort afleveres elektronisk via Golfbox App (på telefon, tablet eller PC) samme dag som du har spillet (altså torsdag) senest kl. 22. Hvis du ønsker huller registreret til drømmerunden skal du efterfølgende sende et billede af dit scorekort med tydelig angivelse af de ønskede huller til Hans Houlind h.houlind@outlook.com (meget gerne torsdag og senest fredag).

 

Generalforsamling 2021

Torsdagsherrernes generalforsamling 2021 blev afholdt torsdag den 9. december i Mollerup. Klik her for at læse referatet.