TURNERINGSLEDERHOLD

Leni Rützou Larsen og Jørn Larsen

Winnie Bendixen og Erik Bendixen

Aase Jørgensen og  Svend Jørgensen

Inger Møldrup og Henning S. Hansen

Elsebeth Andersen og Lotte Madsen

Ruth Møller og Benny Jepsen

Susanne Seir Jørgensen og Jørgen Peter Jørgensen

 

TURNERINGSLEDERE                       

Navn Telefonnummer E-mailadresse
Elsebeth Andersen 6018 4867 soegaard@paradis.dk
Erik Bendixen 2020 0784 bendixen@post10.tele.dk
Winnie Bendixen 2275 6361 winniebendixen@gmail.com 
Henning S. Hansen 2190 2147 henning.sigard.hansen@gmail.com
Inger Møldrup 6137 6846 inger.moeldrup@gmail.com
Ruth Møller 5051 1481 krogagre_dk@yahoo.dk
Benny Jepsen 2180 7502 krogagre_dk@yahoo.dk
Jørn Larsen 8621 1105/4059 4906 jornhlarsen@gmail.com
Leni Rützou Larsen 8621 1105/4021 8206 lenilarsen@gmail.com
Lotte Madsen 2942 3095 lotte@froejk.net
Aase Jørgensen 6133 0429 aasej93@gmail.com
Svend Jørgensen 5170 1709 sjhassel93@gmail.com
Susanne Seir Jørgensen 2395 7359 susanne@seirservice.dk
Jørgen Peter Jørgensen 2946 6926 jj@seirservice.dk