Velkommen til seniorklubben

Mollerup Seniorklub er en forening af seniorspillere under Mollerup Golf Club – en klub i klubben.

Alle damer over 50 år og alle herrer over 55 år med golfhandicap på max. 54, som er medlem af Mollerup Golf Club, og som har ret til at spille på stor bane, er meget velkomne til at blive medlem af klubben. Indmeldelse sker automatisk ved første deltagelse i en af klubbens seniorturneringer .

Er du ny i klubben eller i øvrigt har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte en af Seniorklubbens bestyrelsesmedlemmer.

For Seniorklubbens arrangementer gælder følgende retningslinjer:

  1. Der spilles turnering hver tirsdag, dog holdes der vinterpause fra juleafslutningen i december til ultimo februar. Pga. dårligt vejr eller ved færre end 28 tilmeldte – kan aflysning forekomme. Tilmeldte spillere vil da tirsdag morgen, senest kl. 7.30, modtage en mail om aflysningen.
  1. Bestyrelsen udpeger en gruppe, der på skift virker som turneringsledere. Turneringslederne sætter holdene til den enkelte turnering. Turneringsformen bestemmes i turneringsledergruppen.
  1. Scores indberettes til handicapregulering. Scores fra turneringer kaldet TOUR indgår i Order of Merit.
  1. Turneringer annonceres under ”Klubturnering” på ”GolfBox/Min forside /Klubturnering”.
  1. Til- og framelding foretages via GolfBox senest mandage kl. 12 (Se turneringens INFO – da ændringer kan forekomme). Ved framelding efter deadline, eller udeblivelse, vil turneringsfee blive opkrævet ved næste fremmøde. Af hensyn til turneringens afvikling, ændring af startliste, indkaldelse af spillere fra venteliste mv., bedes frameldinger efter deadline ske hurtigst muligt – telefonisk til turneringslederne. Navne og telefonnr. fremgår af turneringens INFO.
  1. Ved tilmelding skal der under kommentar angives : hvis en spiller kun ønsker at spille 9 huller, hvis en spiller deler buggy med en anden spiller, hvis en spiller ønsker at starte tæt på klubhuset.
  1. Betaling af turneringsfee skal ske senest kl. 8.40. Omklædning, klargøring af golfudstyr skal være overstået senest kl. 8.50. Herefter sendes spillerne ud til hullerne. I vintermånederne ca. 1. nov. til 1. apr. startes 30 minutter senere (alle tider rykkes 30 minutter). Der spilles turnering med ”gunstart” og banelukning.
  1. Turneringsfee udgør kr. 20,00, hvor intet andet er anført under turneringens INFO.
  1. Der spilles til eget handicap. Deltagerne opdeles i 3 lige store herrerækker og 3 lige store damerækker, inddelt efter handicap. Ved få deltagere kan rækkeantallet være reduceret.

Udover de ugentlige turneringer arrangeres venskabsturneringer mv. samt evt. golfture.    

Se: Min klub/Seniorklubben/Øvrige turneringer mv.