Velkommen til seniorklubben

Mollerup Seniorklub er en forening af seniorspillere under Mollerup Golf Club – en klub i klubben.

Alle damer over 50 år og alle herrer over 55 år med golfhandicap på max. 50 (der dispenseres for hcp i vinterhalvåret), som er medlem af Mollerup Golf Club, og som har ret til at spille på stor bane, er meget velkomne til at blive medlem af klubben. Indmeldelse sker automatisk ved første deltagelse i en af klubbens seniorturneringer .

Er du ny i klubben eller i øvrigt har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte en af Seniorklubbens bestyrelsesmedlemmer.

For Seniorklubbens arrangementer gælder følgende retningslinjer:

  1. Der spilles turnering hver tirsdag, dog holdes der vinterpause fra juleafslutningen i december til ultimo februar. Pga. dårligt vejr eller ved færre end 28 tilmeldte – kan aflysning forekomme. Tilmeldte spillere vil da tirsdag morgen, senest kl. 7.30, modtage en mail om aflysningen.
  2. Bestyrelsen udpeger en gruppe, der på skift virker som turneringsledere. Turneringslederne sætter holdene til den enkelte turnering. Turneringsformen bestemmes i turneringsledergruppen.
  3. Scores fra turneringer – kaldet TOUR – indberettes til handicapregulering og indgår i Order of Merit. Alle scores over 36 vil dog blive indberettet i samtlige turneringer. Desuden indberettes scores fra venskabsturneringer.
  4. Turneringer annonceres under ”Klubturnering” på ”GolfBox/Min forside /Klubturnering”.
  5. Til- og framelding foretages via GolfBox senest mandage kl. 12 (Se turneringens INFO – da ændringer kan forekomme). Normal tee er for herrer tee 57 og for damer tee 49. Herrer, der ønsker at spille fra tee 49 eller 53, og damer, der ønsker at spille fra tee 53 eller 57, SKAL oplyse dette under Bemærkninger ved tilmelding til turneringen. Ved framelding efter deadline, eller udeblivelse, vil turneringsfee blive opkrævet. Af hensyn til turneringens afvikling, ændring af startliste, indkaldelse af spillere fra venteliste mv., bedes frameldinger efter deadline ske hurtigst muligt – telefonisk til turneringslederne. Navne og telefonnr. fremgår af turneringens INFO.
  6. Betaling af turneringsfee skal ske senest kl. 8.40. Omklædning og klargøring af golfudstyr skal være overstået senest kl. 8.50. Herefter sendes spillerne ud til hullerne. I vintermånederne ca. 1. november til 1. april startes ½ time senere (alle tider rykkes en ½ time).  Der spilles turnering med ”gunstart” og banelukning.
  7. Turneringsfee udgør kr. 20,00, hvor intet andet er anført under turneringens INFO.
  8. Der spilles til eget handicap. Deltagerne opdeles i 3 lige store herrerækker og 3 lige store damerækker, inddelt efter handicap. Ved få deltagere kan rækkeantallet være reduceret. Spillere, der ønsker at blive sat op i handicap, skal følge reglerne for EDS-regulering og selv indberette/indlevere scorekort.

Udover de ugentlige turneringer arrangeres venskabsturneringer mv. samt evt. golfture.

Se: Min klub/Seniorklubben/Øvrige turneringer mv.