Regionsgolf

Regionsgolf i Mollerup

Regionsgolf i Mollerup spilles efter gældende turneringsbetingelser for RegionsGolf Danmark – Vest ABCD og Senior/Veteran samt nedenstående regler.

Turneringsudvalget indbyder via opslag på hjemmesiden og i klubhuset medlemmer til at deltage i regionsgolf.

Et regionsgolfhold består af minimum 6 spillere – 4 herrer og 2 damer plus eventuelle reserver.

Interesserede kan melde sig til i sekretariatet, hvorefter turneringsudvalget vil være behjælpelig med at finde et hold, vedkommende kan blive en del af, såfremt der findes ledige pladser.

Turneringsudvalget v/formanden indstiller inden den 1. november til bestyrelsens godkendelse, hvilke hold klubben kan stille med det kommende år, da der skal budgetteres med det.

Turneringsudvalget v/formanden indarbejder, så snart det er muligt, spilledage i turneringskalenderen.

Formanden for turneringsudvalget er regionsgolfkoordinator. Turneringsudvalget kan udpege en anden til at varetage dette hverv.

Regionsgolfkoordinator sørger for at kontakte holdkaptajnerne, tilmelde hold til næste sæson og informere sekretariatet om hjemmekampe og booke tider.

Kaptajnen skal være spillende og stiller selv sit hold. En spiller kan kun spille på et hold i Regionsgolf eller Danmarksturneringen. I A-rækken kan der dog søges om dispensation hos regionsgolfkoordinator grundet det lave hcp.

En spiller kan kun spille på ét hold i Regionsgolf.

Holdkaptajnen sørger for at aftale hjemme/ude kampe med de respektive holdkaptajner fra de andre klubber efter at RegionsGolf Danmark har oplyst, hvilke uger der spilles ude/hjemme. Senest den 1. 4. skal dette være på plads.

Holdkaptajnen melder senest den 28. februar tilbage til regionsgolfkoordinator, som sørger for at booke tid i golfboks. Det skal primært være mandage i Mollerup. Super veteran spiller mandag formiddag.

Holdkaptajnen skal aftale mad med restaurant mindst 3 dage før en hjemmekamp.

Holdkaptajnerne kan fortsætte sæson efter sæson, så længe de har interesse for det og ved evt. skifte af holdkaptajn tages holdet med på råd, ellers skal formanden for turneringsudvalget/regionsgolfkoordinator være behjælpelig med at finde en ny holdkaptajn.

Holdkaptajnen skal efter hver hjemmekamp opdatere RegionsGolf Danmark’s hjemmeside med  resultat samt vedhæftet billede af kampkort.

Regionsgolf er en hulspilsturnering. Der spilles i puljer bestående af fire hold/klubber.

Der spilles 3 hjemmekampe samt 3 udekampe i maj-juni og hvis holdet kvalificerer sig, også 1/8-del finale, kvartfinale, semifinale samt finale, som spilles primært i august måned.

Ved evt. ned/oprykning til samme række skal holdkaptajnerne aftale indbyrdes, hvem der spiller i hvilken række året efter, og kan de ikke blive enige, skal der spilles om det i efteråret samme år med deres respektive benyttede spillere, eller regionsgolfkoordinator kan som sidste løsning tage over og sætte rækkerne.

Klubben betaler tilmeldingsgebyret, som samtidig indebærer, at både udebane- og hjemmebaneanlægget stilles frit til rådighed til turneringen.

Kørsel og mad/drikke er for egen regning.

 

Mollerup deltager i følgende rækker i 2019

A-rækken, min. 4,5 hcp: kaptajn Christian Hansen

B-rækken, min. 11,5 hcp: kaptajn Jesper Høybye

C-rækken, min. 18,5 hcp: kaptajn Preben Højfeldt

A – B – C rækken spiller efter handicap.

 

Senior A 50+: kaptajn Gitte Jacobsen

Senior B 50+: kaptajn Dorte Bager Andersen

Veteran A 60+: kaptajn Dora Kirkeby Kjærsgaard

Veteran C 60+: kaptajn Jørgen Østergaard

Veteran C 60+: kaptajn Knud Høgh

Super veteran B 70+: kaptajn Peter Thomsen

 

Vedtaget på bestyrelsesmøde 2019.

 

Dorte Bager Andersen
Klubkoordinator
Mobil: 40254130
bagersejer@mail.tele.dk