Regionsgolf

Regionsgolf i Mollerup

Regionsgolf er en holdturnering for klubgolfere, hvor det sociale aspekt er vigtigt. Der spilles for ”alvor”, men det hyggelige samvær mellem spillerne og hold fra forskellige klubber er bærende.

Regionsgolf i Mollerup er åben for alle medlemmer, og intentionen er at stille med flest mulige hold og spillere, idet der spilles efter gældende turneringsbetingelser for Regions Golf Danmark – Vest ABCD og Senior/Veteran samt nedenstående regler.

Turneringsudvalget indbyder via opslag på hjemmesiden og i klubhuset medlemmerne til at deltage i regionsgolf.

Et regionsgolfhold består af minimum 6 spillere – 4 herrer og 2 damer plus eventuelle reserver.

Interesserede kan melde sig til sekretariatet, hvorefter turneringsudvalget vil være behjælpeligt med at finde et hold, vedkommende kan blive en del af, såfremt der findes ledige pladser.

Turneringsudvalget v/formanden indstiller inden 1. december til bestyrelsens godkendelse, hvilke hold klubben kan stille med det kommende år.

Turneringsudvalget v/formanden indarbejder, så snart det er muligt, spilledage i turneringskalenderen.

Formanden for turneringsudvalget er regionsgolfkoordinator. Turneringsudvalget kan udpege en anden til at varetage dette hverv.

Regionsgolfkoordinator sørger for at kontakte holdkaptajnerne, tilmelde hold til næste sæson og informere sekretariatet om hjemmekampe og booke tider.

Kaptajnen skal være spillende og stiller selv sit hold og bør i videst muligt omfang tilgodese intentionerne med regionsgolf i Mollerup.

En spiller bør kun spille på et hold i Regionsgolf eller Danmarksturneringen.

En spiller bør kun spille på ét hold i Regionsgolf.

Holdkaptajnen sørger for at aftale hjemme/ude kampe med de respektive holdkaptajner fra de andre klubber, efter at Regions Golf Danmark har oplyst, hvilke uger der spilles ude/hjemme. Senest 1.4. skal dette være på plads.

Holdkaptajnen melder senest 10. marts tilbage til regionsgolfkoordinator, som sørger for at booke tid i GolfBoks. Det skal primært være mandage i Mollerup. Super veteran spiller mandag formiddag.

Holdkaptajnen skal aftale mad med restaurant mindst 3 dage før en hjemmekamp.

Holdkaptajnerne kan fortsætte sæson efter sæson, så længe de har interesse for det, og ved evt. skifte af holdkaptajn tages holdet med på råd, ellers skal formanden for turneringsudvalget/regionsgolfkoordinator være behjælpelig med at finde en ny holdkaptajn.

Holdkaptajnen skal efter hver hjemmekamp opdatere Regions Golf Danmark’s hjemmeside med resultat samt vedhæftet billede af kampkort.

Regionsgolf er en hulspilturnering. Der spilles i puljer bestående af fire hold/klubber.

Der spilles 3 hjemmekampe samt 3 ude kampe i maj-juni. Hvis holdet kvalificerer sig til 1/8-del finale, kvartfinale, semifinale eller finale, spilles disse kampe primært i august måned.

Ved evt. ned/oprykning til samme række skal holdkaptajnerne aftale indbyrdes, hvem der spiller i hvilken række året efter, og kan de ikke blive enige, skal de spille om det i efteråret samme år med deres respektive benyttede spillere, eller regionsgolfkoordinator kan som sidste løsning tage over og sætte rækkerne.

Efter sæsonafslutning og inden 1. december skal regionsgolfkoordinator og kaptajnerne evaluere sæsonen og fremkomme med eventuelle forslag til justeringer for det kommende år.

Klubben betaler tilmeldelsesgebyret, som samtidig indebærer, at både udebane- og hjemmebaneanlægget stilles frit til rådighed til turneringen.

Kørsel og mad/drikke er for egen regning.               

Mollerup deltager i følgende rækker i 2022             

A-rækken, min. 4.5 hcp: Holdkaptajn Kristjan Gunnarsson

B-rækken, min. 13,00 hcp: Holdkaptajn Jesper Høybye. 

C-rækken, min. 18,00 hcp: Holdkaptajn Lene Christensen

A –B – C rækken spiller efter handicap.

A-Senior +45 Damer og +50 Herre u/hcp: Holdkaptajn Dorte Bager

A-Veteran +55 Damer og +60 Herre u/hcp: Holdkaptajn Hanne Jacobsen

B-Veteran +55 Damer og +60 Herre u/hcp: Holdkaptajn Ole Carstensen.

A-Superveteran +65 Damer og +70 Herre u/hcp: Holdkaptajn Kaj Aage Hoffmann.

B-Superveteran +65 Damer og +70 Herre u/hcp: Holdkaptajn Sven Aaen

C-superveteran +65 Damer og +70 Herre u/hcp: Holdkaptajn Preben Højfeldt

Senior, veteran og superveteran spiller efter alder.

Vedtaget af bestyrelsen

 

Dorte Bager Andersen
Klubkoordinator
Mobil: 40254130
bagersejer@gmail.com