Ordensreglement

Ved spil på banen skal der udvises størst mulig omhu med hensyn til at beskytte banen

 • Turf skal lægges på plads, og nedslagsmærker på green skal straks rettes op.
 • Der skal anvendes golfsko med softspikes.
 • Efter besøg i bunkers skal både fodspor og andre ujævnheder rives, så sandet ligger jævnt.
 • Undgå at træde tæt ved hullerne på greens og beskyt hulkanterne.

Spil på banen finder sted med start fra 1. tee.

 • Kombinationen af tidsbestilling og bolde i boldspiral skal respekteres i forhold til spille-rækkefølge.
 • Såfremt et hold afbryder runden efter hul 9, betragtes genoptagelse af spillet på hul 10 som en ny start, og er omfattet af reglerne herfor.
 • Hver spiller skal have sit eget golfudstyr på banen.

For at sikre en god oplevelse for alle er det vigtigt, at der er opmærksomhed på spilletempoet

 • Der må ikke spilles i hold med mere end 4 bolde. 2 og 3 bolde skal uopfordret vinkes igennem, hvis det foran gående hold ikke holder tempo med deres foran gående hold.
 • Det er en gruppes ansvar at holde trit med gruppen foran. Hvis den taber et helt hul og forsinker gruppen bagved, bør den invitere gruppen bagved til gennem-gang. Hvis en gruppe ikke har tabt et helt hul, men det er klart, at gruppen bagved kan spille hurtigere, bør den opfordre den hurtigere spillende gruppe til at gå igennem.
 • Der udøves banekontrol på hele baneanlægget og alle træningsområder. Banekontrollens anvisninger skal til enhver tid følges. I modsat fald er banekontrollen bemyndiget til at foretage sanktioner.
 • Banepersonalet har fortrinsret overalt på banen og skal kunne arbejde i sikker forvisning om, at spillerne har det fulde ansvar for dets sikkerhed. Slå derfor aldrig i retning af bane-personalet, medmindre de ved tydeligt tegn har tilkendegivet at være indforstået med, at spilleren slår.

Undgå

 • Langsomt spil, prøvesving på teested, unødvendige prøveslag andre steder, støjende adfærd, cigaretskodder og andet affald på banen.

Forbudt

 • Plastik tees, øvelsesspil overalt på banen.
 • Færdsel med golfcars, el-golfvogne og trolleys over teesteder og greens samt mellem greenbunker/søer og vandløb og green.
 • Hunde må ikke medtages på banen.

Medlemsbevis – greenfee kvittering

 • Alle medlemmer af klubben skal bære gyldigt medlems-bevis synligt på bag eller vogn, og alle greenfee gæster skal tilsvarende have en synlig gyldig greenfee kvittering.
 •  Greenfee gæster skal være aktive medlemmer af en golfklub, der er medlem af Dansk Golf Union eller af en tilsvarende international golf union.
 • Ethvert medlem har før start pligt til at sikre sig, at medspillerne opfylder disse betingelser.

Dress Code

 • Anvisninger er ophængt i modtageområdet i klubhuset.
 • Manglende respekt for Dress Code kan medføre bortvisning.
 • Regler for dresscode gælder for hele baneanlægget.

Træningsfaciliteterne

 • Træningsfaciliteterne kan benyttes af aktive medlemmer af Mollerup Golf Club, greenfee spillere og aktive spillere fra andre klubber.

Driving Range

 • Boldkurve stilles på plads ved boldkassen efter brug.

Øvelsesbunker og indspilsområde

 • Der trænes alene med egne bolde.

Putting Green

 • Putting green må kun benyttes af golfspillere.
 • Træning af indspil til putting green ved klubhuset er ikke tilladt. Der henvises til øvelsesgreen ved hul 10.
 • Ikke golfspillende personer kan opnå tilladelse til at benytte putting green – under opsyn og alene i forbindelse med undervisning.
 • Putting green er ikke en legeplads og må ikke betrædes med høje hæle.

Klubhuset og terrasseområderne

 • Klubhuset er åbent for klubbens medlemmer og gæster.
 • Medbragt mad og drikkevarer er ikke tilladt i klubhuset eller på terrassen, der dog kan benyttes uden købetvang.
 • Det er kun tilladt at færdes med rengjorte sko eller golfsko med softspikes i de områder, hvor ikke andet er anført.
 • Udstyr, bags, køller, trolleys og hunde må ikke medtages i klubhuset.
 • Bags og trolleys må ikke medbringes på terrasse-områderne – men henstilles på det med ’bag P’ angivne område.
 • Rygning er ikke tilladt i klubhuset.
 • Vask af alle former for udstyr inkl. sko skal foregå på den dertil indrettede vaskeplads. Vask af udstyr i dame/herre omklædning er ikke tilladt.
 • Klubben kan ikke påtage sig ansvar for spillerens værdier og effekter på klubbens område.

Overtrædelse af ovennævnte ordensregler og golfsportens etiketteregler kan medføre advarsel, bortvisning og/eller karantæne.
Bestyrelsen juli 2011.