Kontingenter

Kontingenter opkræves halvårligt pr. 1. januar og 1. juli.

Type medlemskab Lån Kontingent 2022 Optages
Fuldtids medlemskab
Fuldtids medlemskab giver ret til på alle ugens dage at benytte alle klubbens faciliteter i henhold til de til enhver tid gældende regler. Spil på 18-hullers banen kræver opnået banetilladelse og DGU-kort. Lån tilbagebetales ved udmeldelse.
Kr. 1.000,00

Kr. 7.200,00
Opkræves med 
Kr. 3.600 pr. 1.1 og
Kr. 3.600 pr. 1.7.

Seniorer (over 25 år)
 Træningsbolde – opkræves halvårligt  

Kr. 125,00 pr. 1.1
Kr. 125,00 pr. 1.7

 

Ungdom
Oprykning fra Ungdom til Senior finder sted pr. 1. januar i det kalenderår, hvor spilleren fylder 26 år.
Lån tilbagebetales ved udmeldelse.

Kr. 500,00 Kr. 3.900,00
Opkræves med
Kr. 1.950 pr. 1.1 og
Kr. 1.950 pr. 1.7.
Ungdom (19-25 år)
Træningsbolde – opkræves halvårligt   Kr. 125,00 pr. 1.1
Kr. 125,00 pr. 1.7
 

Junior
Oprykning fra Junior til og med 12 år til Junior fra 13 – 18 år finder sted pr. 1. januar i det kalenderår, hvor spilleren fylder 13 år.

Oprykning fra Junior fra 13 – 18 år til Ungdom finder sted pr. 1. januar i det kalenderår, hvor spilleren fylder 19 år.

Kr. 0,00

Kr. 1000,00
Opkræves med
Kr. 500 pr. 1.1 og 1.7.

Kr. 1950,00
Opkræves med 
Kr. 975 pr. 1.1 og 1.7.

Juniorer op til og med 12 år

 

Juniorer fra 13 – 18 år

Træningsbolde – opkræves halvårligt   Kr. 125,00 pr. 1.1
Kr. 125,00 pr. 1.7
 

Studiemedlemskab
Et studie medlemskab kan opnås på samme betingelser som et ungdomsmedlemskab. Et studiemedlemskab giver mulighed for at udskyde oprykning til seniormedlemskab..Et studiemedlemskab kan opnås af studerende under længerevarende uddannelse på universitet, handelshøjskole, seminarium eller lignende. Den studerende skal være berettiget til at modtage SU, og studiet skal minimum have en varighed på 2 år. SU-oversigt og SU-støttemeddelelse skal fremvises som dokumentation.
Lån tilbagebetales ved udmeldelse.

Kr. 500,00

Efter det 25. år er lån Kr. 1.000,00

Kr. 3.900,00

Opkræves med
Kr. 1.950 pr. 1.1 og
Kr. 1.950 pr. 1.7.

 

Studerende med gyldigt studiebevis.
Træningsbolde –  opkræves halvårligt   Kr. 125,00 pr. 1.1
Kr. 125,00 pr. 1.7
 
Gyldigt studiebevis skal fremsendes til Mollerup Golf Club 1 gang årligt.      
Par 3-bane spilleret
Par 3-bane spilleret kan opnås af alle.
  Kr. 2.500,00
Opkræves med
Kr. 1.250 pr. 1.1 og
Kr. 1.250 pr. 1.7.
 
Træningsbolde – opkræves halvårligt   Kr. 125,00 pr. 1.1
Kr. 125,00 pr. 1.7
 
Long distance medlemskab
Personer med bopæl uden for Århus kommune og med fuldt medlemskab af en klub organiseret i DGU kan opnå long distance medlemskab.
  Kr. 3.900,00
Opkræves med
Kr. 1.950 pr. 1.1 og
Kr. 1.950 pr. 1.7.
 
Driving Range
sæson hele året
  Kr. 1.500,00  

Passivt medlemskab
Passivt medlemskab er et tilbud til medlemmer, der ønsker en pause i golfspillet. Nye medlemmer kan ikke starte som passive medlemmer. Passivt medlemskab indebærer, at man ikke har ret til at spille på nogen baner (bortset fra Pay & Play baner), og at DGU kort deponeres i klubben, indtil man igen bliver aktiv. Passivt medlemskab gælder for et år fra 1. januar eller 1. juli.
Lån tilbagebetales ved udmeldelse.

Kr. 1 .000,00 Kr. 1.050,00
Opkræves med
Kr. 525 pr. 1.1 og
Kr. 525 pr. 1.7.
 
Garageleje for golf car – opkræves helårligt pr. 1. januar Leje 2022    
Garageleje for golf car benzin Kr. 1.650,00    
Garageleje for golf car el Kr. 2.250,00    
El-scooter  Kr. 1.125,00    
Skabsleje – opkræves helårligt pr. 1. januar      
Lille Bag skab Kr. 375,00    
Stor bag skab Kr. 475,00    
Bag skab ny model stor Kr. 575,00    
El skab gammel model Kr. 700,00    
El skab ny model Kr. 900,00    
Garderobe – opkræves helårligt pr. 1. januar      
Lille garderobeskab Kr. 125,00    
Stort garderobeskab Kr. 250,00    

Gradueret kontingent

Ved indmeldelse i en igangværende betalingsperiode, gradueres kontingent for nye medlemmer af klubben. Nye medlemmer betaler et beløb svarende til det antal måneder, som er tilbage af betalingsperioden. 

Tidligere medlemmer af Mollerup Golf Club skal betale fuldt kontingent.